Stimate doamne, stimaţi domni,

 

Avem plăcerea de a vă informa că CAFR a devenit membru cu drepturi depline al Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA).

Adunarea generala a membrilor EFAA întrunită online pe data de 26 iunie a decis în unanimitate de voturi pentru aderarea organismului nostru profesional.

Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) este o organizație umbrelă pentru organizațiile contabile și de audit ai căror membri individuali oferă servicii profesionale IMM-urilor din Uniunea Europeană și din Europa în ansamblu. A fost înființată în 1994 și are 17 membri în întreaga Europă, reprezentând peste 320.000 de contabili, auditori și consultanți fiscali.

Majoritatea regulilor și standardelor contabile și de audit sunt stabilite la nivelul UE sau internațional și sunt adesea inspirate de companii mari și orientate către nevoile lor. Acesta este motivul pentru care EFAA, o voce importantă pentru întreprinderile mici, se străduiește să remedieze acest dezechilibru și să reprezinte mai bine interesele IMM-urilor și practicienilor mici și mijloci, oferind autorităților de reglementare o cunoaștere aprofundată din perspectiva întreprinderilor mici.

EFAA participă activ la mai multe comisii tehnice și consultative internaționale și europene, cum ar fi Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) și câteva grupuri consultative ale Comitetului consultativ financiar internațional, Subgrupul ISA al Grupului european al organismelor de supraveghere a auditului (EGAOB), în cadrul grupurilor consultative ale Comitetului pentru standarde internaționale de audit și de asigurare (IAASB) și al Comitetului pentru standardele internaționale de etică pentru contabili (IESBA).

 

Pentru informații suplimentare referitoare la activitatea EFAA puteți consulta site-ul organizației.

 

Vă mulțumim,

Echipa CAFR

Postat 17.01.2020