Stimate doamne, stimați domni,

 

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând de vineri 20.03.2020 este disponibil gratuit în limba română documentul de îndrumare „Informare pentru clientul de audit – Considerente pentru conducere în determinarea estimărilor contabile și prezentărilor aferente”, emis de IFAC în noiembrie 2019. Textul publicat în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialului publicat de către Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Recent, IAASB a finalizat revizuirile standardului privind auditarea estimărilor contabile. Aceste revizuiri pot avea implicații semnificative pentru directorii financiari (CFO), alții decât conducerea superioară responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru personalul direct implicat în stabilirea măsurii în care sunt necesare estimări contabile și, dacă da, în derivarea unităților monetare (înregistrate sau prezentate) generată de estimările respective. Mai mult, deși nu se adresează comitetului de audit, această Informare poate fi o resursă utilă pentru membrii acestuia.

Scopul acestei Informări este de a atrage atenția asupra aspectelor luate în considerare în pregătirea pentru și reacția față de revizuirile semnificative și solicitările auditorului în ceea ce privește Standardul internațional de audit (ISA) 540 (Revizuit) Auditarea Estimărilor Contabile și a Prezentărilor Aferente.

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă documentele de îndrumare relevante pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.

 

Cu deosebită considerație,

Camera Auditorilor Financiari din România

Postat 24.03.2020