CAFR a publicat traducerea

 

„Ghid de utilizare a ISA-urilor în auditul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”,

emis de IFAC

Stimate doamne, stimaţi domni,

 Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor (IFAC), în luna martie a acestui an a fost publicat în limba română Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditul Întreprinderilor mici și mijlocii” elaborat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), cu sprijinul Comitetului pentru Practicieni Mici și Mijlocii. Textul publicat în format tipărit reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări).

Ghidul a fost actualizat pentru a reflecta modificările ISA din edițiile anterioare, inclusiv proiectele Comitetului pentru standarde internaționale de audit și asigurare (IAASB) privind raportarea auditorilor, prezentarea de informații, responsabilitățile auditorului privind alte informații și utilizarea activității auditorilor interni. Cea de-a patra ediție a Ghidului își propune să le permită practicienilor să înțeleagă în profunzime un audit desfășurat în conformitate cu Standardele  Internaționale de Audit (ISA) prin intermediul explicațiilor și al exemplelor ilustrative. Acesta prevede o abordare practică a auditului de tipul “cum să” pe care practicienii o pot adopta când derulează un audit pe bază de riscuri al unui IMM. În final, acesta ar trebui să ajute practicienii să desfășoare misiuni de audit de o înaltă calitate și eficiente din punct de vedere al costurilor, permițându-le acestora să răspundă mai bine nevoilor SPMM-urilor și interesului public.

Volumul 1 acoperă conceptele fundamentale ale unui audit bazat pe riscuri în conformitate cu ISA-urile. Volumul 2 conține îndrumări practice privind efectuarea auditurilor pentru IMM-uri, inclusiv două studii de caz ilustrative – unul al unui audit pentru IMM-uri și unul al unei micro-entități.

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari din România și menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și, va continua să traducă documentele de îndrumare relevante pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.

Acest Ghid va fi disponibil pentru achiziție, ulterior încetării restricțiilor privind desfășurarea activității impuse de pericolul pandemiei Covid – 19 și ulterior reluării programului cu publicul, atât la sediul central al CAFR, cât şi la reprezentanțele teritoriale dar, și pe bază de comandă electronică.

Cu deosebită considerație,

Camera Auditorilor Financiari din România

Postat 01.04.2020