CAFR pune la dispoziția membrilor săi publicația Accountancy Europe „Controale interne mai exigente pentru a reduce riscurile corporative”

Publicația recomandă șase acțiuni de îmbunătățire a ecosistemului de raportare corporativă, cu referire directă la importanța unui sistem de control intern cât mai puternic, bazat pe exigență, eficiență și eficacitate.

Materialul pune accent atât pe principalele direcții de susținere a unei guvernanțe corporative robuste, care să prevadă controale interne mai exigente, în scopul îmbunătățirii semnificative a calității raportării financiare și de prevenire a riscurilor corporative, cât și pe rolul pe care îl are auditorul în privința controalelor interne, prin prisma extinderii ariei de analiză și de comunicare, dar și a creșterii credibilității.

Recomandările formulate de Accountancy Europe se bazează pe tratarea întrebărilor cuprinse în consultarea  derulată de Comisia Europeană (CE) cu privire  la sistemele de management al riscului și controalele interne ale companiilor cotate.

Materialul se regăsește postat și pe pagina principală a site-ului CAFR, la Secțiunea „INFORMAȚII UTILE – Sustenabilitate / Noutăți”.

Pentru consultarea materialului (CLICK AICI)

 

Echipa CAFR

Postat 21.07.2022