documentele publicate de către ASPAAS în data de 09 aprilie 2019

Stimați auditori,

Referitor la comunicatul ASPAAS din data de 09 aprilie 2019 privind proiectul de modificare a ROF CAFR, vă aducem la cunoștință faptul că CAFR a transmis autorității de supraveghere (ASPAAS) în data de 06.03.2019 o adresă prin care se solicită în conformitate cu art. 13, (3), lit. f) din  Regulamentul de organizare și funcționare al CAFR,  avizarea prealabilă a proiectului de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei. Această solicitare avea ca scop implementarea observaţiilor şi propunerilor ASPAAS (Click aici), cuprinse în anexa la avizul favorabil emis de ASPAAS (Click aici) cu privire la ROF CAFR, care nu au putut fi cuprinse în actul în discuție la data aprobării actualului ROF.

Documentele comunicate de către CAFR autorității de supraveghere pot fi consultate public, în cele ce urmează:

Astfel, documentele comunicate reprezentând o aliniere la observațiile și propunerile formulate de ASPAAS, CAFR nu a intenționat și nici nu poate fi adusă în discuție aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a CAFR. Actualul ROF a fost avizat de către ASPAAS prin Adresa nr. 1171/20.04.2018 (Click aici), acesta fiind aprobat prin HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 21 APRILIE 2018 și publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 436 din 23 mai 2018.

Considerăm, prin urmare, că este vorba de o neînțelegere asupra scopului cu care aceste documente au fost transmise ASPAAS și a demersului legal întreprins de către CAFR.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată,

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu
Președinte