Comunicat privind obligația întreprinderilor din domeniul transporturilor să demonstreze capacitatea financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar

 

 Stimați colegi,

Dorim să vă informăm că a fost modificat OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prin OG nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98/31.01.2022.

 

Prin OG nr. 12/2022 a fost modificat art.15 care are, cu următorul cuprins:

‘‘(1) În vederea respectării cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;

b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;

(…)”

 

Având în vedere cele de mai sus, Camera Auditorilor Financiari din România va solicita o serie de clarificări în ceea ce privește serviciile anuale ce urmează să fie asigurate de către auditorii financiari pentru întreprinderile ce desfășoară activități în domeniul transporturilor, urmând să vă punem la dispoziție toate informațiile necesare desfășurării activității în cele mai bune condiții.

 

 

Cu stimă,

Echipa CAFR 

Postat 07.02.2022