Conferinţa CAFR organizată prin vot la distanță

sâmbătă, 11 iulie 2020

   Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România a avut loc în data de 11 iulie 2020 și a fost transmisă live de la sediul central al CAFR, fiind accesată de membrii cu drept de vot printr-o secțiune dedicată evenimentului din platforma de e-learning a Camerei.

La Conferința au participat 350 de membri.

Numărul auditorilor financiari, membri CAFR, cu drept de vot care și-au îndeplinit toate obligațiile conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50/29.05.2020 a fost de

2531 auditori financiari.

Toți membrii cu drept de vot au primit prin e-mail:

– datele individuale de autentificare,

– instrucțiuni privind autentificarea în secțiunea dedicată Conferinței, din platformă,

– instrucțiuni privind transmiterea comentariilor si opiniilor cu privire la materialele conferinței (în vederea dezbaterii acestora)- comentariile au putut fi trimise direct în platformă, în perioada 15-26 iunie 2020.

– instrucțiuni privind exercitarea votului pe marginea materialelor Conferinței.

 Prin intermediul platformei de e-learning au putut fi trimise nominalizările persoanelor care au făcut parte din Secretariatul Tehnic, apoi au putut fi aprobate materialele de pe Ordinea de Zi, iar la final, persoanele interesate au avut posibilitatea de a se înscrie la cuvânt.

 Conferința a fost moderată de președintele Camerei, Dr. Ciprian Mihăilescu și s-a desfășurat după următorul program:

9.30-10.00

Conectarea participanților în platforma e-learning – înregistrarea participanților

10.00

Deschiderea lucrărilor Conferinței CAFR 

Dr. Ciprian Teodor MIHĂILESCU, Președintele CAFR

10.00 – 12.30

Prezentarea documentelor Conferinței CAFR (transmisie live pe platforma e-learning)

§  Prezentarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019

§  Prezentarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2019

§  Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2019

§  Prezentarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019

§  Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

§  Prezentarea principalelor activități derulate de executivul Camerei în cursul anului 2019

§  Prezentarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020

12.30-13.00

Aprobarea materialelor Conferinței CAFR prin votul participanților în platforma e-learning

13.00-13.30

Înscrierea participanților la cuvânt pe platforma e-learning

Diverse

13.30

Închiderea lucrărilor Conferinței CAFR

 După prezentarea materialelor de pe ordinea de zi, a avut loc procesul de votare, pe platforma de e-learning, între orele 12.30 – 13.00. Toate materialele au fost aprobate cu majoritate de voturi.

 După finalizarea procesului de vot, între orele 13.00 – 13.10 persoanele interesate s-au putut înscrie la cuvânt, în secțiunea dedicată din platforma de e-learning. Doar 2 persoane s-au înscris la cuvânt, transmițând opiniile/comentariile lor. Președintele Camerei, Dr. Ciprian Mihăilescu a răspuns la solicitările acestora înainte de închiderea lucrărilor Conferinței.

 La orele 13.30 Președintele Camerei a declarat închise lucrările Conferinței, adresând mulțumirile Consiliului CAFR tuturor participanților care au luat parte la acest eveniment- primul de această natură, organizat prin vot la distanță și printr-o transmise live și exprimându-și speranța că următoarea Conferință a Camerei va permite participarea fizică a membrilor și discuții față în față.

Echipa CAFR

Postat 15.07.2020