Conferinţa CAFR organizată prin vot la distanță
sâmbătă, 17 aprilie 2021

 În data de 17 aprilie 2021 a avut loc Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, transmisă live, fiind accesată de membrii cu drept de vot printr-o secțiune dedicată evenimentului din platforma e-learning a Camerei.

 

 Numărul auditorilor financiari, membri CAFR, cu drept de vot care și-au îndeplinit toate obligațiile conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 5/28.02.2021 a fost de

2215 auditori financiari.

Toți membrii cu drept de vot au primit prin e-mail:

–  datele individuale de autentificare,

–  instrucțiuni privind autentificarea în secțiunea dedicată Conferinței, din platformă,

–  instrucțiuni privind transmiterea comentariilor si opiniilor cu privire la materialele conferinței (în vederea dezbaterii acestora) – comentariile au putut fi trimise direct în platformă, în perioada 1-15 aprilie 2021.

–  instrucțiuni privind exercitarea votului pe marginea materialelor Conferinței.

 

La Conferința din 17 aprilie 2021 au participat 463 de membri CAFR cu drept de vot.

 

 Prin intermediul platformei e-learning au putut fi trimise nominalizările persoanelor care au făcut parte din Secretariatul Tehnic, apoi au putut fi aprobate materialele de pe Ordinea de Zi, iar la final, persoanele interesate au avut posibilitatea de a se înscrie la cuvânt.

 

  Conferința a fost moderată de președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, dl. Adrian Popescu și s-a desfășurat după cum urmează:

 

9.30-10.00

Logarea participanților în platforma e-learning – înregistrarea participanților

10.45

Deschiderea lucrărilor Conferinței CAFR 

Adrian POPESCU, Președintele CAFR

10.45 – 12.20

Prezentarea documentelor Conferinței CAFR (transmisie live pe platforma e-learning)

§  Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020

§  Situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020

§  Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2020

§  Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

§  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

§  Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021

§  Strategia Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021 – 2023

12.20-13.00

Aprobarea materialelor Conferinței CAFR prin votul participanților în secțiunea dedicată conferinței din platforma e-learning

12.50-13.00

Înscrierea participanților la cuvânt pe platforma e-learning

13.00

Închiderea lucrărilor Conferinței CAFR

 

  După prezentarea materialelor de pe ordinea de zi, a avut loc procesul de votare, pe platforma e-learning, între orele 12.20 – 13.00. Toate materialele au fost aprobate cu majoritate de voturi. Dintre cei 463 de participanți la Conferință, 380 dintre aceștia și-au exercitat dreptul de vot.

 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt, nu s-au trimis observații sau comentarii pe marginea materialelor Conferinței.

 

  La ora 13.00, Președintele CAFR, dl. Adrian Popescu, a prezentat rezultatul votului și a declarat închise lucrările Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, adresând mulțumirile Consiliului CAFR tuturor participanților, exprimându-și speranța că următoarea Conferință a Camerei va permite participarea fizică a membrilor și discuții față în față.

 

 

Postat 19.04.2021