Cursuri online privind protecția datelor, furnizate de Institutul Bancar Român- discount oferit membrilor CAFR

Institutul Bancar Român oferă următoarele programe de pregătire profesională de scurtă durată disponibile ONLINE:

  1. Evaluarea impactului de protecţia datelor- Data Protection Impact Assessment (DPIA) – 25 aprilie 2020, orele 09.00-17.00

Obiectivul cursului: Seminarul are ca principal obiectiv studierea reglementărilor şi metodologiilor aplicabile pentru realizarea evaluării de impact asupra protecţiei datelor, obligaţie ce incumbă atât operatorilor de date, cât şi persoanelor împuternicite în conformitate cu art. 35 din Regulamentul General numărul 679/2016 privind protecţia datelor, atingând aspecte de ordin practic, prin includerea unor studii de caz şi a unor exerciţii specifice activităţilor din sectorul financiar – bancar, dar şi pentru alte activităţi, cum ar fi marketing, resurse umane, retail, IT&C.

Grup țintă: Specialiştii de protecţia datelor, respectiv responsabilii de protecţia datelor, care au calitatea de salariaţi ai operatorului de date/persoană împuternicită, precum şi alte categorii de salariaţi din cadrul acestora (din zonele de IT, conformitate, securitate, juridic, etc), care, fie sunt desemnaţi să realizeze în mod direct evaluarea de impact asupra protecţiei datelor cu privire la activităţile desfăşurate de departamentele în care îşi desfăşoară activitatea, fie sunt chemaţi să ofere suport pentru realizarea acestora în condiţiile Regulamentului 679/2016.

Tarif: 125 euro/persoană – tarif standard (nu se aplică TVA).

Membrii CAFR beneficiază de o reducere de 15%, așadar vor achita tariful de 93.75 euro.

Pentru mai multe informații despre acest curs, click aici.

  1. Activitatea de audit în contextul Regulamentului European 679/2016 de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR)- 21-22 mai 2020, orele 18.00-21.00.

Obiectivul cursului: Însuşirea de către participanţi a modalităţii de auditare a persoanelor împuternicite, a modului de aplicare al principiului responsabilităţii prevăzut de Art. 5 din Regulamentul General 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR) în contextul operaţiunilor de prelucrare a datelor realizate prin persoane împuternicite, stabilind modul de calificare al operatorului/operatorilor asociaţi/persoane împuternicite precum şi obligaţiile legale ce le revin operatorilor de date, în ceea ce priveşte selectarea unor persoane împuternicite care pot demonstra îndeplinirea cerinţelor legale ale GDPR pe tot parcursul executării contractului de prestări servicii dintre operator şi persoana împuternicită.

Grup țintă: Specialiştii de protecţia datelor, respectiv responsabilii de protecţia datelor, care au calitatea de salariaţi ai operatorului de date/persoană împuternicită, precum şi alte categorii de salariaţi din cadrul acestora (din zonele de IT, conformitate, securitate, juridic, etc), care, fie sunt desemnaţi să realizeze în mod direct evaluarea de impact asupra protecţiei datelor cu privire la activităţile desfăşurate de departamentele în care îşi desfăşoară activitatea, fie sunt chemaţi să ofere suport pentru realizarea acestora în condiţiile Regulamentului 679/2016.

Tarif: 125 euro/persoană – tarif standard (nu se aplică TVA).

Membrii CAFR beneficiază de o reducere de 15%, așadar vor achita tariful de 93.75 euro.

Pentru mai multe informații despre acest curs, click aici.

Modalitate de înregistrare:

Membrii CAFR care doresc să se înscrie la unul sau mai multe din aceste cursuri, sunt rugați să ne transmită un e-mail la: invatamant.admitere@cafr.ro

Postat 21.04.2020