Stimată doamnă, Stimate domn,  

 Vă reamintim că data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau a declarației anuale fără activitate, pentru activitățile de audit desfășurate în anul 2020, este 15 februarie 2021.

Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit pentru toate activitățile desfășurate.

 Raportul anual de activitate sau declarația anuala fără activitate se completează in spațiul privat destinat fiecărui membru, accesând următorul link: https://old.cafr.ro/login.php , folosind datele proprii de autentificare.

 Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel: 0314335946 sau prin email la adresa: servicii.membri@cafr.ro.

 

 

Cu stima,

Compartimentul  Servicii și Asistență Membri

Camera Auditorilor Financiari din Romania

București, Str. Sirenelor, nr. 67 – 69,

Sector 5, București

Postat 01.02.2021