Declarație comună a președinților IAASB și IESBA privind noul Ghid de adoptare

jurisdicțională al ISSB

În data de 28 mai 2024, a fost publicată declarația comună a președinților IAASB și IESBA, Tom Seidenstein și Gabriela Figueiredo Dias, cu privire la impulsul global către prezentarea informațiilor privind durabilitatea. International Sustainability Standard Board (ISSB) a lansat un nou ghid pentru a ajuta jurisdicțiile naționale în adoptarea standardelor de raportare de sustenabilitate și a anunțat că peste 20 de jurisdicții au propus planuri pentru a încorpora aceste standarde în cadrele lor legale sau de reglementare. Aceste jurisdicții reprezintă împreună aproape 55% din PIB-ul global și mai mult de 30% din capitalul pieței globale.

Ghidul de adoptare jurisdicțională urmărește:

  • să sprijine jurisdicțiile prin furnizarea de informații pe care le pot considera utile atunci când își proiectează și își planifică pașii de urmat către adoptarea sau altă utilizare a Standardelor ISSB; și
  • să sprijine transparența pentru piețele de capital, autoritățile de reglementare, alte autorități relevante și alte părți interesate cu privire la progresul pentru furnizarea de informații comparabile despre riscurile și oportunitățile legate de durabilitate, pentru piețele globale de capital, prin stabilirea caracteristicilor luate în considerare la descrierea și rezumarea abordărilor jurisdicționale referitoare la adoptarea sau la altă utilizare a standardelor ISSB.

Comentând cu privire la lansarea ghidului și noile date, Tom Seidenstein și Gabriela Figueiredo Dias, președinții IAASB și, respectiv, IESBA, au menționat: „În numele consiliilor noastre, felicităm ISSB pentru lansarea noului ghid de adoptare, care va ajuta jurisdicțiile să parcurgă calea adoptării acestora și să promoveze coerența și calitatea necesare pentru prezentarea durabilității. Pe măsură ce IAASB și IESBA continuă să progreseze în standardele propuse privind asigurarea durabilității și a unui cadru de etică pentru raportarea și asigurarea durabilității, salutăm toate inițiativele care vizează construirea capacității și înțelegerii necesare pentru a realiza o aplicare consecventă a standardelor legate de sustenabilitate, inclusiv standardele privind asigurarea și etica. Scopul nostru colectiv este de a consolida încrederea părților interesate în prezentările de informații.”

 

 

Postat 30.05.2024