Desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit de către entitățile de interes public

CEAOB (Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului) a lansat o publicație de îndrumare destinată auditorilor, comitetelor de audit, organismelor de supraveghere, organismelor profesionale, PIE (Entități de interes public) și altor părți interesate și include liniile directoare adoptate de CEAOB cu privire la desemnarea auditorilor de către PIE.

Conform art. 37 din Directiva (UE) 2006/43 (denumită AD) auditorul statutar sau firma de audit vor fi numiți de adunarea generală sau de acționari sau membri ai entității auditate. Art. 16 (2) – (5) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 (denumit AR) conține prevederi privind procedura de numire a auditorilor de către entitățile de interes public (PIE).

Această publicație, sub formă de întrebări și răspunsuri, prevede un standard minim pentru a oferi orientare și nu are caracter obligatoriu. Cu toate acestea, statele membre UE sunt încurajate să pună în aplicare orientările în jurisdicțiile lor pentru a se asigura o abordare consecventă în întreaga Uniune Europeană. Atunci când sunt aplicate întrebările și răspunsurile, este important să se acorde atenția cuvenită intenției și spiritului care stau la baza art. 16 AR.

Aspectele supuse clarificării sunt următoarele:

1. Când trebuie PIE să efectueze o procedură formală de selecție conform art. 16 (3) AR?

2. Există o excepție de la obligația de a efectua o procedură formală de selecție conform art. 16 AR?

3. Care sunt diferențele dintre art. 16 proceduri AR și proceduri de licitație „publice” conform art. 17 (4) (a) AR?

4. Care ar putea fi considerat un calendar adecvat și corect atunci când se desfășoară procesul de selecție?

5. Există cerințe specifice pentru entitățile care fac obiectul normelor UE privind achizițiile publice care trebuie luate în considerare la aplicarea art. 16 AR?

6. Există cerințe sau specificități suplimentare pe care grupurile multi-PIE trebuie să le ia în considerare?

7. Permite AR o preselecție pentru procesul de licitație și ce criterii ar putea fi adecvate?

8. Ce cerințe se aplică documentelor de licitație ale entității auditate?

9. Ce cerințe se aplică recomandării comitetului de audit către organismul administrativ sau de supraveghere?

10. Ce format ar trebui să ia raportul cu privire la concluziile procedurii de selecție?

11. Cum poate entitatea auditată să demonstreze autorității competente că procedura de selecție a fost desfășurată într-un mod echitabil?

12. Cum să fie schițată și ce să includă propunerea pentru desemnarea auditorului a adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate?

13. Care sunt consecințele juridice ale nerespectării articolului 16 AR pentru PIE și auditor?

Documentul integral poate fi consultat aici.

Postat 15.04.2021