Stimați colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România,

 

Vă aducem la cunoștință că doamna conf. univ. dr. Oana Georgiana Stănilă este noul președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România, potrivit Monitorului Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020.

Dorim să îi urăm doamnei Președinte Oana Georgiana Stănilă succes deplin în acţiunile pe care le va întreprinde în exercitarea mandatului care i-a fost încredinţat, fiind convinși că relațiile de colaborare între cele 2 instituții vor cunoaște un alt nivel, bazat pe dialog și cooperare reciprocă. Ne exprimăm întreaga deschidere pentru o colaborare reală, în sprijinul pieței de audit și a membrilor CAFR, pentru rezolvarea problemelor reale ale profesiei.

Cu ocazia acestei numiri, vă asigurăm că, așa cum am făcut întotdeauna, vom promova discuțiile cu autoritatea de supraveghere și vom depune cele mai susținute eforturi în vederea găsirii unor modalități de soluționare a dificultăților întâmpinate de dumneavoastră și pe care ni le-ați comunicat în repetate rânduri, majoritatea legate de dublarea unor obligații atât la ASPAAS, cât și la CAFR, care ridică poveri suplimentare în activitatea pe care o desfășurați:

  • Necesitatea obținerii vizei anuale,
  • Obligația parcurgerii cursurilor de pregătire profesională continuă,
  • Necesitatea raportării anuale și
  • Facilitarea recunoașterii calității de auditor financiar în România a profesioniștilor contabili care dețin deja calificarea ACCA.

Ne dorim să avem în ASPAAS un partener important, dat fiind rolul deosebit pe care îl are în supravegherea profesiei de audit din România.

În contextul unei situații economice globale fără precedent, cauzată de dificultăți și incertitudini generate de pandemia de COVID-19, ne exprimăm convingerea că o comunicare reală între instituțiile care gestionează și coordonează profesia de audit financiar din România este în beneficiul membrilor, ajutându-i să facă față provocărilor actuale prin simplificarea procedurilor legate de obligațiile anuale, putând astfel să se axeze pe serviciile oferite clienților și pe valoarea adăugată revenirii economiei naționale.

 

Cu stimă,

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu,

Președinte

Postat 16.09.2020