Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare

Stimate doamne, stimați domni,

 

Marți, 18 mai 2021, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează în parteneriat cu Editura “Universul Juridic”, conferința cu tema “ Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare“.

Scopul conferinței este acela de a identifica soluții pentru îmbunătățirea activității și legislației în domeniul expertizei judiciare.

Principalele aspecte care vor fi abordate în cadrul evenimentului se referă la: rolul expertizelor în realizarea actului de justiție; caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare; disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară; relația cu birourile de expertiză judiciară; standardele profesionale; etica și răspunderea disciplinară; onorariile experților; calculul prejudiciilor; necesitatea promovării în regim de urgență a unui act normative de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

La Conferință vor participa reprezentanții asociațiilor de profesii liberale a căror activitate înglobează întocmirea de expertize judiciare, precum și cei ai autorităților și instituțiilor publice implicate în înfăptuirea și derularea actului de justiție în România.

Lucrările Conferinței vor începe la ora 13:00 și se vor încheia la ora 15:30.

 

Transmisia live a evenimentului va fi făcută pe portalul www.universuljuridic.ro și pe Facebook, pe pagina proprie a evenimentului. Accesul este liber.

 

 

 

 Vă mulțumim,

Echipa CAFR

Postat 12.05.2021