Vă aducem la cunoștință că a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 490, Partea I din 17 mai 2022 Legea privind aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

 

 Potrivit legii sus-menționată, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România au obligația în relaţia B2G (Business to Government) să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.          

 Actul normativ reglementează modalitatea de utilizare a Sistemului e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

Pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.

Cu stimă,

Echipa CAFR

Postat 27.05.2022