Funcția de audit independent impusă de Legea nr. 129/2019 în scopul testării politicilor sau normelor interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor

Stimați colegi,

În completarea comunicatului nostru din data de 03 Martie 2021, vă informăm că în Monitorul Oficial, Partea I, nr.240/9 martie 2021 au fost publicate „NORMELE de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor” , aprobate prin Ordinul nr.37/2 martie 2021, emis de Președintele ONPCSB, prin care se modifică criteriile privind obligativitatea pentru entitățile reglementate de a asigura funcția de audit independent.

Astfel, Articolul 9 din Normele menționate prevede:

„În aplicarea art. 24 alin. (2) din Lege, entităţile reglementate au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării eficienţei şi modalităţilor concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor şi mecanismelor prevăzute la art. 8 alin. (1), atunci când, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii:

a)total active: 16.000.000 lei;

b)total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c)numărul mediu de salariați: 50.

 

 

Pentru a consulta reglementarea emisă de ONPCSB accesați următorul link.

 

 

Vă mulțumim,

Echipa CAFR

Postat 30.03.2021