Hotărari

Hotărâri în vigoare

HOTĂRÂREA Conferinței CAFR nr. 1 din 27 aprilie 2024

privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 27 aprilie 2024
.
Descarcă documentul corespunzător
.

HOTĂRÂREA CAFR nr. 16 din data de 29.02.2024

privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 27 aprilie 2024
.
Descarcă documentul corespunzător
.

HOTĂRÂREA CAFR nr. 14 din data de 29.02.2024

pentru aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 27 aprilie 2024
.
Descarcă documentul corespunzător
.

HOTĂRÂREA CAFR  nr. 129 din 12.12.2023

pentru modificarea și completarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, adoptate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 98/2018

.

Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR  nr. 126 din 12.12.2023

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

.

Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR  nr. 124 din 12.12.2023

privind suspendarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România

.

Descarcă documentul corespunzător

..

HOTĂRÂREA CAFR nr. 123 din data de 12.12.2023

pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari și firmele de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

.

Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR  nr. 118 din 12.12.2023

privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.

.

Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR nr. 87 din 25 septembrie 2023

privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
..
Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA Conferinței CAFR NR.2 din 16 septembrie 2023

privind privind alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România.
..
Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI CAFR NR. 1 din data de 22.04.2023

privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 22 aprilie 2023
..
Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR  NR. 10 din data de 20.02.2023

privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023,
..
Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR  NR. 08 din data de 20.02.2023

pentru aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023,
.
Descarcă documentul corespunzător

HOTĂRÂREA CAFR NR. 83 din data de 29.10.2022 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019
.
Descarcă documentul corespunzător

.

HOTĂRÂREA CAFR NR. 82 din data de 29.10.2022

privind modificarea și completarea Hotǎrȃrii Consiliului CAFR nr. 74/2014 pentru aprobarea formularelor de raport anual, cu modificările şi completările ulterioare
.
Descarcă documentul corespunzător
.

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI CAFR NR. 01 din data de 29.04.2022

privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022
.
Descarcă documentul corespunzător
 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI CAFR NR. 02 din data de 29.04.2022

privind rezultatul votului pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
.
Descarcă documentul corespunzător 
.

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI  CAFR NR.  03 din data de 29.04.2022

privind modificarea și completarea art. 31 “Viza anuală” din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 02/2018

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR. 16 din 28 FEBRUARIE 2022

privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR. 14 din 28 FEBRUARIE 2022

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR. 13 din 28 FEBRUARIE 2022

privind stabilirea datei Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanță.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR.7 din 26 IANUARIE 2022

privind aprobarea derogării de la aplicare a art. 17 din Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 98/ 2018, pentru pregătirea profesională continuă aferentă anului 2021

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR.80 din 27 IULIE 2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR.79 din 27 IULIE 2021

pentru modificarea și completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.86/2018.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR.31 din 11 MARTIE 2021

pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021.

Descarcă  documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR NR.29 din 11 MARTIE 2021

privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței  Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță.

Descarcă  documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 29 MAI 2020

pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari.
Anexe la Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 29 MAI 2020.

Descarcă  HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 29 MAI 2020

Descarcă  anexe

 

HOTĂRÂREA nr. 05 din 28 IANUARIE 2021

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021

Descarca documentul corespunzător 

 

HOTĂRÂREA NR. 04 din 28 IANUARIE 2021

privind stabilirea datei Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania in ziua de 17 aprilie 2021, prin vot la distanta.

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA Conferinței CAFR NR.02 din 19 septembrie 2020

privind alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR. 104 din 23 septembrie 2020

privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor  Financiari din România

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR. 86 din 21 august 2020

privind aprobarea Normelor privind depunerea candidaturilor pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător

 

 

HOTĂRÂREA NR.84 din 13 august 2020

privind stabilirea Normelor privind desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanță, în data de 19 septembrie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

 

HOTĂRÂREA NR.83 din 13 august 2020

privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinţei  Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea  președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, în data de 19 septembrie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

 

HOTĂRÂREA NR. 82 din 5 august 2020

privind aprobarea Normelor pentru desfășurarea alegerilor pentru președintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România,în cadrul Conferinței Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător

 

 

HOTĂRÂREA NR.55 din 29  mai 2020

privind alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mihaela Raluca Toma

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.53 din 29 mai 2020

privind aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.52 din 29 mai 2020

privind ocuparea locului vacant în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către doamna Miron Mirabela Maria

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.51 din 29 mai 2020

privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.50 din 29 mai 2020

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.49 din 29 mai 2020

privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.14 din 12 februarie 2020

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința CAFR din data de 25 aprilie 2020,

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.13 din 12 februarie 2020

privind organizarea, convocarea si aprobarea ordinii de zi a Conferinței CAFR din data de 25 aprilie 2020,

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.  52 din 22 iulie 2019

pentru aprobarea Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor datorate

Descarca documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA NR.20 din 13 MARTIE 2019

privind aprobarea Listei finale a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România cu drept de vot la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 18 din 22 FEBRUARIE 2019

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 8 din 22 FEBRUARIE 2019

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Finaciari din România organizată în data de 13 aplilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 7 din 22 FEBRUARIE 2019

privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 100 din 19 DECEMBRIE 2018

-privind încetarea valabilității protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR.99 din 19 DECEMBRIE 2018

privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 98 din 19 DECEMBRIE 2018

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 86 din 25 OCTOMBRIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 84 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 83 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoanelor fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 82 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 74 din 7 SEPTEMBRIE 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRAREA NR. 70 din 6 AUGUST 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR. 67 din 26 IULIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 61 din 26 IULIE 2018

privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) – Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic – răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 60 din 19 IULIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar, altul decat cel statutar, si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR.111 din 6 DECEMBRIE 2017

privind adoptarea integrala a Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017)

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotararea nr. 106 din 8 NOIEMBRIE 2017

pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, aprobat prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 60/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 95 din 29 SEPTEMBRIE 2017

privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din Romania in Consiliul superior al Autoritatii  pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 86 din 28 SEPTEMBRIE 2017

privind alegerea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România și alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 3 din 23 SEPTEMBRIE 2017

cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi  Comisiei de auditori statutari  a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 28 din aprilie 2017

privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispozițiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

 

HOTĂRÂREA nr. 7 din 17 februarie 2017

privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată in anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 2 din 13 ianuarie 2017

privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016.

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 1 din 13 ianuarie 2017

privind respectarea de către auditorii financiari a cerințelor de pregătire profesională continuă, conform normelor și reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 122 din 23 decembrie 2016

cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017  auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România  și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 121 din 23 decembrie 2016

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 117 din 2016

privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în Rmânia

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 115 din 20 decembrie 2016

privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 114 din 20 decembrie 2016

privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 103 din 28 noiembrie 2016

Privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spalare a banilor și de finanțare a terorismului

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 49 din 11 iulie 2016

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 39 din 11 iulie 2016

pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 25 din 18 martie 2016

pentru aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 18 din 10 martie 2016

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 13 din 23 februarie 2016

privind organizarea Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania in anul 2016.

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 03 din 5 februarie 2016

pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania organizata in anul 2016

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 82 din 30 decembrie 2015

privind adoptarea Standardelor Internaționale de Control al Calitatii , Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe , emise de Federatia Internationala a Contabililor , traduse si revizuite

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 81 din 30 decembrie 2015

pentru modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 74 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotararea nr. 78 din 21.12.2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 68 din 21 decembrie 2015

pentru aprobarea Normelor privind instituirea de catre auditorii financiari a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 58 din 23 noiembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.72/2006 privind periodicitatea desfasurarii congreselor profesiei de auditor financiar din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.56 din 02 noiembrie 2015

pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internationale de audit intern

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 34 din 19 iunie 2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.1 din 28 martie 2015

cu privire la aprobarea materialelor prezentate in cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 22 din 19 martie 2015

privind adoptarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania de traducere a standardelor pblicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 12 din 19 martie 2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR. 11 din 19 februarie 2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.09 din 3 februarie 2015

Privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţaordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.74 din 18 decembrie 2014

Pentru aprobarea formularelor de raport anual

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 62 din 11 decembrie 2014

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.61 din 11 decembrie 2014

Pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.60 din 11 decembrie 2014

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesionala

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.50 din 02 octombrie 2014

pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, numirea Președintelui de onoare al Camerei, a Comitetului de excelență și acordarea titlului ”auditor financiar de onoare”

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.44 din 26 iunie 2014

Privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.35 din 24 aprilie 2014

Privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.22 din 24 aprilie 2014

Privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 21 din 24 aprilie 2014

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romani

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.15 din 21 februarie 2014

Pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.07 din 21 februarie 2014

Privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.06 din 21 februarie 2014

Privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 02 din 27 septembrie 2014

Cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 01 din 27 septembrie 2014

cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.61 din 12 decembrie 2013

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.53 din 12 decembrie 2013

Privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.48 din 27 noiembrie 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 septembrie 2013

Pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr.30 BIS din 26 iunie 2013

Pentru extinderea ariei teritoriale a Reprezentanței regionale Iași

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 iunie 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.22 din 23 mai 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 13 din 21 martie 2013

privind adoptarea Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 5 din 4 februarie 2013

pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul „contabilitate

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.52 din 22 noiembrie 2012

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 35 din 19 septembrie 2012

Pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 265/2011

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.20 din 28 iunie 2012

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 7 iunie 2012

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr.19 din 28 iunie 2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 18 din 28 Iunie 2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 266 din 15 decembrie 2011

privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România  a stagiarilor care desfăşoară stagiul la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 265 din 15 Decembrie 2011

pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 264 din 15 Decembrie 2011

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 243 din 25 august 2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 234 din 15 iunie 2011

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alt stat membru al UE și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 231 din 15 iunie 2011

pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 212 din 27 aprilie 2011

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 211 din 27 aprilie 2011

privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi
care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 206 din 23 februarie 2011

Pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotarârea nr.204 din 23 februarie 2011

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 171 din 25 August 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Septembrie 2010

Privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 166 din 24 iunie 2010

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 164 din 24 Iunie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Noiembrie 2010

pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări
Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 158 din 23 februarie 2010

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 155/2010 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 155 din 15 Ianuarie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 22 Ianuarie 2010

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 148 din 31 august 2009

pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 Iunie 2009

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 8 Iulie 2009

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 134 din 25 Noiembrie 2008

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Decembrie 2008

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 129 din 29 Iulie 2008

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 19 Septembrie 2008

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 125 din 17 iunie 2008

Regulament privind stabilirea răspunderii disciplinare a auditorilor financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 101 din 28 noiembrie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Noiembrie 2008

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA NR. 91 din 26 iunie 2007

privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de către auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 90 din 26 Iunie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 27 Iulie 2007

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 74 din 4 decembrie 2006

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 72 din 20 septembrie 2006

privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 67 din 12 Iulie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 12 Iulie 2006

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 65 din 06 iunie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 7 Iulie 2006

pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 54 din 14 decembrie 2005

privind acordarea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 53 din 26 Octombrie 2005

privind Ziua naţională a auditorului financiar din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 51 din 27 Iulie 2005

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 45 din 23 martie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 21 Aprilie 2005

pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 35 din 30 noiembrie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Decembrie 2004

privind înfiinţarea Departamentului de audit intern

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 29 din 21 iulie 2004

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 27BIS din 23 iunie 2004

privind acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărâre nr. 26 din 17 Decembrie 2003

privind aprobarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat, în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 25 din 29 octombrie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Noiembrie 2003

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 23 din 23 iulie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 5 August 2003

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 21 din 21 Aprilie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 26 Mai 2003

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 18 din 11 Decembrie 2002

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 14 Februarie 2003

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 16 din 25 Septembrie 2002

privind acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

 

Hotărâri abrogate

 

HOTARARE nr. 51 din 07 septembrie 2015

privind modalitatea de adoptare a hotararilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 66 din 23 noiembrie 2015

pentru modificarea Anexei 6 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.73 din 11 decembrie 2014

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.48 din 26 iunie 2014

Pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.24 din 24 aprilie 2014

Privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.59 din 12 decembrie 2013

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.51 din 12 decembrie 2013

Privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.50 din 12 decembrie 2013

Privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.49 din 12 decembrie 2013

Pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 septembrie 2013

Pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Anexa 1
Anexa 1a
Anexa 1b
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARÂREA nr.54 din 22 noiembrie 2012

Pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 53 din 22 noiembrie 2012

pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr.50 din 22 noiembrie 2012

Pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art.17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.168/2010

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 septembrie 2012

Privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 septembrie 2012

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr.16 din 29 martie 2012

pentru aprobarea Normelor privind  atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 274 din 15 decembrie 2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 263 din 15 Decembrie 2011

pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 262 din 24 noiembrie 2011

privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii CAFR și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 239 din 15 iunie 2011

pentru aprobarea formularelor de raport anual

Raport anual pentru persoane fizice
Raport anual pentru persoane juridice

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 237 din 15 iunie 2011

privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 220 din 04 mai 2011

privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 219 din 04 mai 2011

pentru aprobarea Procedurilor privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 199 din 26 noiembrie 2010

privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr.188 din 26 noiembrie 2010

privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 187 din 27 octombrie 2010

pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 183 din 22 septembrie 2010

privind modificarea şi completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 182 din 22 septembrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiar

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARÂREA Nr. 180 din 22 Septembrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 7 Octombrie 2010

pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul Public al auditorilor financiari – Persoane Juridice

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 179 din 22 Septembrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 7 Octombrie 2010

pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar
Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 177 din 22 septembrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Decembrie 2010

privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România
Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 176 din 22 Septembrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 5 Ianuarie 2011

privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 174 din 25 august 2010

privind aprobarea Procedurilor privind înscrierea la CAFR a stagiarilor care desfăşoară stagiul la CECCAR, potrivit Protocolului încheiat între CECCAR şi CAFR

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 173 din 25 August 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 13 Octombrie 2010

aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 172 din 25 August 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 13 Octombrie 2010

Privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 169 din 25 august 2010

privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 168 din 25 august 2010

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 165 din 24 Iunie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat în Monitorul Oficial din 16 Noiembrie 2010

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 160 din 03 Martie 2010

Emitent : Consiliul CAFR

Privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calităţii de membru al Camerei persoanelor care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 156 din 1 februarie 2010

pentru aprobarea formularelor de raport anual

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 146 din 23 Iunie 2009

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea modelului Notei de inspecţie

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 143 din 23 Iunie 2009

Emitent : Consiliul CAFR

Pentru completarea Hotărârii nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 139 din 24 Martie 2009

Emitent : Consiliul CAFR

pentru aprobarea normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 137 din 24 martie 2009

pentru modificarea art. 57 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 124 din 27 Mai 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 123 din 27 Mai 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE NR. 115 din 25 Martie 2008
Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 20 Mai 2008

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE NR. 114 din 25 Martie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Procedurilor pentru echivalarea programelor masterale cu testul de acces la stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 113 din 26 Februarie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 110 din 29 Ianuarie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 109 din 29 Ianuarie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 108 din 29 ianuarie 2008

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 104 din 11 Decembrie 2007

Emitent : Consiliul CAFR

privind modificarea nivelului cotizaţiilor fixe, precum şi unor tarife CAFR

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 100 din 30 octombrie 2007

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 99 din 30 Octombrie 2007

privind echivalarea programelor de master cu testul de admitere în stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România
Protocol Cadru

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 98 din 20 septembrie 2007

pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 93 din 24 iulie 2007

Emitent : Consiliul CAFR

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/19.01.2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care au fost declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar contabil din 5 decembrie 2004.

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 88 din 19 Aprilie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 21 Iunie 2007
pentru aprobarea Normelor de audit intern

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 84 din 24 Februarie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 24 Mai 2007

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/27.06.2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, modificată şi completată prin Hotărârea 41/19.01.2005

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 82 din 19 aprilie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 13 Iunie 2007

privind aprobarea procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 78 din 14 decembrie 2006

Emitent : Consiliul CAFR

privind cazurile de tentativă de fraudă ale candidaţilor la examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 77 din 14 Decembrie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Ianuarie 2007

privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 75 din 14 decembrie 2006

pentru modificarea formularelor de raport anual prevazute in Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 11/200

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 73 din 20 septembrie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 8 Noiembrie 2006

privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 70 din 14 august 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 18 Septembrie 2006

pentru aprobarea normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 69 din 14 august 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 18 Septembrie 2006

privind modul de programare şi desfăşurare a inspecţiilor de calitate a activităşii de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 68bis din 14 august 2006

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea procedurii de înregistrare a auditorilor financiari activi ca Persoane Fizice Autorizate

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 66 din 6 iunie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 7 Iulie 2006

privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 63 din 6 iunie 2006

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 62 din 09 mai 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Mai 2006

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiare din România

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 60 din 5 mai 2006

privind completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 57 din 22 februarie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 22 Februarie 2006

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.55/14.12.2005 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 56 din 22 februarie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 22 Februarie 2006

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.20/26.02.2003 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 55 din 14 decembrie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 25 Ianuarie 2006

privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 47 din 23 aprilie 2005

Emitent : Conferinţa Anuală
Publicat in Monitorul Oficial din 2 Iunie 2005

cu privire la adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 42 din 23 februarie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 12 Aprilie 2005

pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 41 din 19 Ianuarie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 9 Februarie 2005

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9/27.06.2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romănia pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari MO 127/2005

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARÂREA Nr. 40 din 19 ianuarie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 28 Ianuarie 2005

privind aprobarea normelor privind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 39 din 19 ianuarie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 28 Ianuarie 2005

normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 37 din 15 decembrie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Ianuarie 2005

privind modificarea cotizaţiilor fixe şi a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 32 din 30 Septembrie 2004

privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 31 din 30 septembrie 2004

pentru modificarea Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 28 din 21 iulie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 19 August 2004

privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor atăt pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 24 din 1 octombrie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Noiembrie 2003

privind modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 22 din 28 mai 2003

pentru modificarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 20 din 26 februarie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 4 Aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 19 din 29 ianuarie 2003

pentru aprobarea modificării punctajului de admitere la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie 2002

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotarare nr. 17 din 23 octombrie 2002

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Decembrie 2002

privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 15 din 20 aprilie 2002

privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cat şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 14 din 17 aprilie 2002

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 12 Iunie 2002

pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 11 din 27 iunie 2001

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 3 Iulie 2002

pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 9 din 27 iunie 2001

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 14 Septembrie 2001

pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

Descarca documentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 7 din 5 iunie 2001

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 20 Iunie 2001

privind stabilirea cuantumului tarifului de înscriere şi a modelului pentru cererea de inscriere în Registrul auditorilor financiari din Romania

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 6 din 9 mai 2001

privind eliminarea unei poziţii din Registrul auditorilor financiari din România

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 5 din 2 mai 2001

privind aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii înscrişi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România, sesiunea 2 iunie 2001

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 4 din 25 aprilie 2001

privind organizarea examenului de aptitudini profesionale

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 3 din 28 martie 2001

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 17 Aprilie 2001

Descarca documentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 2 din 14 martie 2001

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 17 Aprilie 2001

privind procedura de inregistrare a persoanelor juridice la CAFR

Descarca documentul corespunzator.

 

 

Arhiva

HOTĂRÂREA nr. 72 din 14 AUGUST 2017

pivind aprobarea organizării și convocării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 69 din 20 IULIE 2017

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 23 septembrie 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 68 din 20 IULIE 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 67 din 20 IULIE 2017

privind aprobarea organizării Conferinței pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017 în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobat prin  Hotarârea Guvernului nr.  433/2011

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 01 aprilie 2017

privind aprobarea organizării Conferinței pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 1 din 01 aprilie 2017

cu privire la aprobarea materialelor prezentate in cadrul Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 1 aprilie 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 45 din 11 mai 2017

privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania de către domnul POPA Irimie Emil

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 26 aprilie 2017

privind încetarea de drept a calităţii de membru al Consiliului CAFR a doamnei Iordache Elena

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 21 din 23 februarie 2017

privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 8 din 23 februarie 2017

privind aprobarea organizării și convocării Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 85 din 25 SEPTEMBRIE 2017

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activitații de auditor financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 71 din 31 IULIE 2017

pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 55 din 3 iulie 2017

privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 43 din 11 mai 2017

pentru modificarea și completarea Anexei 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele  Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 05/21.02.2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 19 din 23 februarie 2017

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 105 din 20 decembrie 2016

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 99 din 7 noiembrie 2016

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 91 din 11 octombrie 2016

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 81 din 20 septembrie 2016

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 47 din 11 iulie 2016

pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania, la 31 decembrie 2015

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 40 din 11 iulie 2016

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 31 din 25 aprilie 2016

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 27 din 28 martie 2016

pentru aprobarea Normelor privind buna reputatie a auditorului financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 06 din 18 februarie 2016

pentru modificarea si completarea anexei nr.2 ,, Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri Europene si alte fonduri nerambursabile de la alti dontori ,, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.05/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA nr. 01 din 18 ianuarie 2016

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 62 din 23 noiembrie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei 2 ,, Lista auditorilor financiari persoane fizice si juridice , care indepilinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori ,, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr . 05/21.02.2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.53 din 15 octombrie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.08/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania , la 31 decembrie 2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 41 din 07 septembrie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei 2 ,, Lista auditorilor financiari persoane fizice si juridice , care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene  privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori ,, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.05/21.02.2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.40 din 28 iulie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.08/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.35 din 29 iunie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei 2 ” Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori ” aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.05/21.02.2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 24 din 30 aprilie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr 08/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 21 din 19 martie 2015

pentru modificarea si completarea Anexei 2 ,,Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori,, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.05/21.02.2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.10 din 10 februarie 2015

Privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori si de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.08 din 29 ianuarie 2015

Privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.06 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 70 din 11 decembrie 2014

Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.64 din 11 decembrie 2014

pentru modificarea Hotararii Consiului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.54 din 6 noiembrie 2014

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr.51 din 6 noiembrie 2014

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.43 din 26 iunie 2014

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.42 din 26 iunie 2014

Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.33 din 24 aprilie 2014

Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 32 din 24 aprilie 2014

pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 3/201

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.28 din 24 aprilie 2014

Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.20 din 31 martie 2014

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.16 din 21 februarie 2014

Privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.05 din 21 februarie 2014

Pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARAREA NR.03 din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE nr. 52 din 12 decembrie 2013

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe baza de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitatii, referitoare la verificarea utilizarii fondurilor nerambursabil

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 octombrie 2013

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 32 din 31 iulie 2013

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 21 din 30 aprilie 2013

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE nr. 2 din 15 ianuarie 2013

Privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 260 din 24 noiembrie 2011

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotararea nr 240 din 28 iunie 2011

privind alegerea BP, a Comitetului de excelenţă, a Preşedintelui de onoare şi a altor reprezentanţi ai Camerei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 244 din 25 august 2011

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 236 din 18 iunie 2011

a Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr. 223 din 27 Aprilie 2011

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA nr.202 din 31 ianuarie 2011

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARÂREA Nr. 185 din 27 Octombrie 2010

Emitent : Consiliul CAFR

privind perioada de participare la examenul de competenţă profesională

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 161 din 14 Aprilie 2010

Emitent : Consiliul CAFR

privind adoptarea Codul etic al profesioniştilor contabili versiunea iulie 2009

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂREA Nr. 159 din 03 Martie 2010

Emitent : Consiliul CAFR

privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedaţi şi sunt scoşi din Registrul public electronic

Proceduri

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 154 din 15 Ianuarie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 19 Ianuarie 2010

cu privire la modul de desemnare a reprezentanţilor la lucrările Conferinţei anuale

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTĂRÂRE Nr. 152 din 23 Septembrie 2009

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 4 Decembrie 2009

privind adoptarea Standardelor Internaţionale de Audit

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 149 din 1 Septembrie 2009

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 1 Septembrie 2009

cu privire la desemnarea reprezentantilor din Regiunile de VEST si NORD-VEST la lucrările Conferinţei anuale din anul 2010

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 145 din 27 iunie 2009

cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 127 din 29 Iulie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

Privind reportarea taxei de înscriere la examenul de aptitudini pentru candidaţii care nu s-au prezentat

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 121 din 25 Martie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind aprobarea Programului de pregătirea profesională continuă pentru anii 2008-2009 şi a Tematicii Programului de Pregătire Profesională Continuă valabil pentru anii 2008 şi 2009

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 119 din 12 Aprilie 2008

Emitent : Conferinţa Anuală

cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 117 din 12 Aprilie 2008

Emitent : Conferinţa Anuală

cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr 116 din 25 Martie 2008

Emitent : Consiliul CAFR

privind adoptarea modificărilor Standardelor de Audit 2006 şi a Codului Etic pentru auditorii profesionişti

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 111 din 26 Februarie 2008

Emitent : Consiliul CAFR
privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la Conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 105 din 11 Decembrie 2007

Emitent : Consiliul CAFR

cu privire la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti la lucrările Conferinţei anuale din anul 2008

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 103 din 11 Decembrie 2007

Emitent : Consiliul CAFR

privind modificarea şi completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la Conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 97 din 30 August 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Septembrie 2007

privind aprobarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la Conferinţele CAFR

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 95 din 21 aprilie 2007

a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la delegarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 89 din 21 aprilie 2007

privind adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 85 din 21 aprilie 2007

a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 81 din 27 Martie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 24 Mai 2007
privind adoptarea Standardelor de Audit 2006 şi a Codului Etic pentru auditorii profesionişti

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 80 din 27 februarie 2007

privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 76 din 14 decembrie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Ianuarie 2007

privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 71 din 18 august 2006

privind prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea septembrie-octombrie 2006

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 69bis din 14 august 2006

Emitent : Consiliul CAFR

privind stabilirea termenului de notificare până la care auditorii financiari au posibilitatea de a-şi reglementa situaţia restanţelor către CAFR

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 68 din 17 august 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 18 Septembrie 2006

privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 64 din 06 mai 2006

Emitent : Conferinţa Anuală
Publicat in Monitorul Oficial din 3 Iulie 2006

cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 61 din 09 mai 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Mai 2006

privind alegerea Preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Biroului Permanent al Consiliului Camerei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 58 din 22 martie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 22 Martie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 50 din 29 Iunie 2005

privind modificarea şi completarea Registrului Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 49 din 25 Mai 2005

privind aprobarea Registrului  Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 48 din 23 aprilie 2005

Emitent : Conferinţa Anuală
Publicat in Monitorul Oficial din 2 Iunie 2005

cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferinţei anuale ordinare din 2006

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARÂREA Nr. 46 din 23 aprilie 2005

Emitent : Conferinţa Anuală
Publicat in Monitorul Oficial din 2 Iunie 2005

cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 44 din 23 Martie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 6 Aprilie 2005

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 38 din 15 decembrie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 28 Ianuarie 2005

privind înscrierea la stagiu a candidaţilor declaraţi admişi în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar – contabil

Descarcadocumentul corespunzator.

 

HOTARARE Nr. 36 din 30 noiembrie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Decembrie 2004

privind asimilarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern, ediţia 2004, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 34 din 3 Noiembrie 2004

cu privire la alegerea vicepreşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 33 din 18 Octombrie 2004

cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 30 din 26 August 2004

pentru adoptarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2003

Descarcadocumentul corespunzator.

 

Hotărârea nr. 27 din 24 martie 2004

privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.