IAASB A EMIS UN DOCUMENT DE ALERTĂ PENTRU PRACTICIENII ÎN AUDIT PRIVIND RISCURILE CLIMATICE

Schimbările climatice sunt din ce în ce mai importante pentru investitori și alte părți interesate ale Consiliului pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurare IFAC (IAASB), deoarece efectele lor sunt din ce în ce mai vizibile. Având în vedere potențialul schimbărilor climatice de a afecta cele mai multe, dacă nu chiar toate entitățile, direct sau indirect, IAASB a emis un document de alertă pentru practicienii în audit – CONSIDERAREA RISCURILOR CLIMATICE ÎN AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE.

Documentul ajută auditorii să înțeleagă ceea ce este prevăzut deja în Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cum se raportează informațiile la considerațiile auditorilor cu privire la riscurile legate de climă într-un audit al situațiilor financiare.

Majoritatea informațiilor legate de climă sunt prezentate în prezent în afara situațiilor financiare ale entităților, de exemplu, în comentariile conducerii destinate să completeze situațiile financiare, sau ca parte a informațiilor de sustenabilitate ale unei entități sau a raportării responsabilității sociale corporative. În contextul unui audit al situațiilor financiare, auditorul poate avea o responsabilitate în legătură cu astfel de informații în conformitate cu ISA 720 (revizuit) – care este evidențiată în această publicație. Cu toate acestea, misiunile de asigurare separate cu privire la alte informații decât situațiile financiare ale unei entități sau informațiile financiare istorice, cum ar fi cele care pot fi efectuate în conformitate cu ISAE 3000 (revizuit), nu sunt abordate în această publicație.

Pentru a consulta acest document, click aici.

 

Echipa CAFR

Postat 02.10.2020