Cea mai recentă ediție a manualului include:

  • ISA 540 (revizuit), Auditarea estimărilor contabile și a prezentărilor de informații aferente care înlocuiește ISA 540, Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferente
  • Modificările aduse amendamentelor de conformitate care rezultă din Codul internațional etic restructurat pentru contabilii profesioniști, emis de Consiliul pentru standarde internaționale de etică pentru contabili
  • Următoarele standarde, care nu sunt încă în vigoare, au fost incluse în partea finală a Volumelor 1 și 2:

o ISA 315 (revizuit 2019), Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

o Amendamente de conformitate și corelative aduse altor ISA care decurg din ISA 315 (revizuit 2019)

o Standardul internațional privind managementul calității (ISQM) 1, managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare sau alte misiuni de asigurare sau servicii conexe

o ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

o ISA 220 (revizuit), Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare

o Amendamente de conformitate și corelative aduse altor ISA care decurg din proiectele de management al calității

o ISRS 4400 (revizuit), Misiuni pe baza procedurilor convenite

 Cele trei volume ale manualului pot fi descărcate de pe site-ul IAASB.

 În curând va fi disponibilă o nouă platformă online pentru acces digital:

 Primul manual IAASB complet digital va fi disponibil în curând pe o nouă aplicație web, e-International Standards (eIS). Platforma este optimizată pentru utilizatori prin funcții de căutare, resurse și referințe și navigare ușoară.

 

Vă mulțumim,

Echipa CAFR

Postat 15.09.2021