Trei standarde noi și revizuite consolidează și modernizează abordarea firmei de audit în ceea ce privește managementul calității. Prin intermediul standardelor, IAASB abordează un ecosistem de audit în evoluție și din ce în ce mai complex, incluzând expectativele în creștere ale părților interesate și nevoia de sisteme de management al calității care să fie proactive și adaptabile.

Standardele intră în vigoare pe 15 decembrie 2022 și înlocuiesc standardele actuale ale IAASB, Standardul internațional pentru controlul calității 1 și Standardul internațional pentru audit 220.

Cele mai importante modificări:

  • Sporesc responsabilitățile și răspunderea conducerii firmelor și îmbunătățește guvernanța fermă
  • Au o abordare bazată pe risc axată pe atingerea obiectivelor de calitate
  • Modernizează standardele pentru a aborda tehnologia, rețelele și utilizarea furnizorilor externi de servicii
  • Cresc concentrarea asupra fluxului continuu de informații și comunicare adecvată intern și extern
  • Monitorizarea proactivă a sistemelor de management al calității și remedierea eficientă și în timp util a deficiențelor
  • Sporesc responsabilitatea partenerului de misiune pentru conducerea misiunii de audit și calitatea auditului
  • Clarifică și consolidează cerințele pentru o revizuire a calității misiunii mai robustă

 

IAASB a făcut publice câteva materiale de sprijin pentru implementare, inclusiv fișe tehnice și videoclipuri care introduc cele trei standarde de management al calității, care sunt disponibile în engleză, franceză și spaniolă. Pentru a consulta noile standarde dar și resursele adiacente, consultați pagina IAASB aici.

Postat 14.01.2020