Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a publicat ieri, 11 aprilie 2024, strategia și planul de lucru care vizează îmbunătățirea consecvenței și calității standardelor de audit și asigurare la nivel mondial. 

Creșterea încrederii în audit și asigurare: Strategia și planul de lucru al IAASB pentru 2024-2027 reflectă rolul crucial al auditului și asigurării în stimularea încrederii în economiile lumii. „Auditul și asigurarea joacă un rol vital în economiile lumii”, a spus președintele IAASB, Tom Seidentstein. „În cel mai bun caz, practicienii de audit și asigurare sporesc încrederea în piețe și ajută la o alocare eficientă și durabilă a resurselor. De aceea IAASB este dedicat dezvoltării de standarde relevante, de înaltă calitate, în cadrul unui proces riguros și transparent.” 

Strategia anterioară a IAASB (2020-2023) a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivele cheie, inclusiv adoptarea de metodologii agile și implicarea unei game mai largi de părți interesate. Realizările notabile includ suita de standarde de management al calității, un standard îmbunătățit cu considerații speciale pentru auditul situațiilor financiare ale grupului, Standardul internațional de audit pentru auditul situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe (cunoscut sub numele de ISA pentru LCE) și dezvoltarea unui standard propus pentru misiuni de asigurare a durabilității, printre alte realizări. Pe baza acestor succese, noua Strategie reafirmă angajamentul IAASB de a servi interesul public prin dezvoltarea standardelor de audit, revizuire și alte standarde de asigurare acceptate la nivel global. 

Principalele aspecte ale strategiei includ: 

  • Finalizarea proiectelor prioritare de audit și asigurare, cu accent pe fraudă, continuitatea activității și asigurarea durabilității. 
  • Lansarea de noi inițiative și proiecte, inclusiv concentrarea pe sprijinirea adoptării și implementării standardului global pentru misiunile de asigurare a durabilității, stabilirea unei poziții cu privire la tehnologie a IAASB și efectuarea de revizuiri post-implementare, precum și stabilirea standardelor, printre alte subiecte, probe de audit și răspunsul la risc, pragul de semnificație și revizuirile informațiilor financiare intermediare. 
  • Colaborarea cu părțile interesate oficiale din ecosistemul extern de raportare, inclusiv Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), autoritățile de reglementare și de stabilire a standardelor, în plus față de alte părți interesate. 
  • Colaborarea cu partenerii de reglementare și de stabilire a standardelor pentru a consolida încrederea în piețele la nivel global. 
  • Implementarea în continuare a recomandărilor Grupului de monitorizare pentru a spori independența și responsabilitatea în stabilirea standardelor. 

Postat 12.04.2024 ora 09:44