Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili IFAC (IESBA) a lansat ieri (06.01.2020) „Revizii la Partea 4B a Codului pentru a reflecta termenii și conceptele utilizate în ISAE 3000 (revizuit)”.

  Această parte cuprinde standardele de independență pentru misiunile de asigurare, altele decât misiunile de audit și de revizuire.

Principalele elemente revizuite, dezvoltate în coordonare cu IAASB, includ:
• Modificări ale terminologiei cheie, inclusiv o definiție revizuită a termenului „client de asigurare”;
• Amendamente ale anumitor cerințe de independență având în vedere definiția revizuită a clientului de asigurare;
• O mai mare claritate în ceea ce privește părțile unei misiuni de asigurare, rolurile și responsabilitățile acestora și cerințele de independență aferente care se aplică; și
• O distincție mai clară între tipurile de misiuni de asigurare acoperite în Părțile 4A (care abordează independența pentru misiuni de audit și revizuire) și 4B din Cod.

Pentru textul complet revizuit în limba engleză consultați următorul link.

Postat 07.01.2020