Două noi proiecte de expunere prezintă prima suită cuprinzătoare de standarde globale privind considerentele etice în raportarea și asigurarea durabilității.

Standardele propuse urmăresc să stimuleze o mai mare încredere în toate informațiile de durabilitate comunicate public prin aplicarea unei abordări etice consecvente.

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („IESBA”) invită astfel întreaga comunitate profesională să transmită puncte de vedere și comentarii începând de astăzi, 29 ianuarie 2024, asupra celor două propuneri de expunere (ED):

 

 

Proiectul de expunere privind standardele internaționale de etică pentru asigurarea durabilității (inclusiv Standardele internaționale de independență – IESSA) și standardele de etică pentru raportarea durabilității propun un cadru clar de comportamente dorite și prevederi etice, pentru a fi utilizate de toți practicienii în asigurarea sustenabilității, indiferent de mediul lor profesional, precum și de către profesioniștii contabili implicați în raportarea de sustenabilitate. Scopul acestor standarde este de a atenua dezinformarea ecologică (greenwashing-ul) și de a crește calitatea informațiilor despre sustenabilitate, încurajând astfel o mai mare încredere publică și instituțională în raportarea și asigurarea durabilității.

Proiectul de expunere privind utilizarea muncii unui expert extern propune un cadru etic pentru a ghida profesioniștii contabili sau practicienii în asigurarea durabilității, după caz, în evaluarea competenței unui expert extern, a capacității și obiectivității necesare pentru a utiliza munca acelui expert pentru scopurile preconizate. Propunerile includ, de asemenea, prevederi pentru a ajuta la aplicarea cadrului conceptual al Codului atunci când se utilizează munca unui expert extern.

Crearea unei infrastructuri eficiente de standarde de sustenabilitate necesită nu numai standarde de raportare și asigurare de sustenabilitate de înaltă calitate, ci și o bază globală de standarde de etică (inclusiv independență) pentru a asigura integritatea și obiectivitatea informațiilor de durabilitate. Standardele propuse de IESBA sunt menite să completeze și să susțină eficacitatea infrastructurii respective. Dezvoltarea ambelor ED a fost strâns coordonată cu Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Cum să îți aduci aportul?

IESBA invită toate părțile interesate să își ofere feedback-ul cu privire la aceste proiecte, vizitând site-ul web al IESBA. Comentariile cu privire la utilizarea activității unui expert extern sunt solicitate până la data de 30 aprilie 2024 și, cu privire la proiectul de standarde de etică pentru asigurarea sustenabilității, până la data de 10 mai 2024.

 

Postat 29.01.2022