IESBA LANSEAZĂ UN DOCUMENT DE ORIENTARE SUPLIMENTAR PRIVIND DEFINIȚIA PROPUSĂ A UNEI ENTITĂȚI DE INTERES PUBLIC

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) a lansat o nouă publicație de îndrumare a personalului care oferă un context suplimentar revizuirilor propuse recent de consiliul de administrație la definirea unei entități de interes public (PIE).

Această publicație pentru personal oferă explicații și informații suplimentare cu privire la revizuirile propuse de IESBA la definiția entității de interes public (PIE) în proiectul de expunere Propunere de revizuire a definițiilor de entitate listată și entitate de interes public din Cod și completează o parte din materialul de orientare din expunerea de motive a publicației.

Această nouă publicație a fost elaborată pentru, printre altele, a asista autoritățile de reglementare locale, standardizorii naționali sau alte organismele locale relevante în luarea în considerare și planificarea adoptării Definiției revizuite a PIE atunci când aceasta va fi finalizată și emisă de IESBA.

IESBA recunoaște că pot exista îmbunătățiri ca urmare a comentariilor primite cu privire la expunere. Firmele pot găsi utilă, de asemenea, această publicație pentru înțelegerea cerinței impuse acestora de a stabili dacă să trateze entități suplimentare, sau categorii de entități, ca PIE în conformitate cu paragraful propus R400.16.

 

Publicația poate fi găsită pe pagina de resurse  IESBA.

 

Această publicație nu modifică sau anulează Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, al cărui text este singurul autoritar. Citirea acestei publicații nu înlocuiește citirea Codului. Acest ghid nu este exhaustiv și ar trebui să se facă întotdeauna referire la Codul în sine.

 

27.01.2021