Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) a anunțat ieri, 11 aprilie 2024, publicarea Strategiei și Planului de lucru pentru 2024-2027 (SWP), intitulată Către un viitor mai durabil: Dezvoltarea centralității eticii. SWP stabilește viziunea și obiectivele și acțiunile strategice ale IESBA, susținându-și ambiția de a pune Codul Internațional de Etică pentru Contabilii Profesioniști (inclusiv Standardele Internaționale de Independență) în centrul afacerilor și organizațiilor.

„Poziționarea eticii în centrul fiecărui raționament și decizii de afaceri este cea mai sigură modalitate de a câștiga, restabili și consolida încrederea publicului în tot ceea ce face o organizație. Peisajul extern continuă să evolueze, prezentând noi dinamici și provocări, dar un comportament etic acționează ca o constantă în mijlocul incertitudinii. Este vorba despre integritate, comportamente dorite și mentalitate și luarea deciziei corecte”, a declarat Gabriela Figueiredo Dias, președinte IESBA.

 

În cadrul SWP, IESBA a identificat două domenii strategice prioritare de interes, și anume:

 

  • Cultura și guvernanța firmei de contabilitate, care încearcă să identifice acțiunile potențiale pe care IESBA le-ar putea întreprinde în cadrul sau în afara Codului pentru a răspunde cazurilor persistente cu vizibilitate sporită de comportament neetic în firmele de contabilitate.
  • Explorarea oportunității de a extinde impactul Codului dincolo de profesia contabilă la o gamă mai largă de persoane care desfășoară activități similare cu cele ale profesioniștilor contabili, bazându-se pe proiectul său actual de dezvoltare a eticii agnostice a profesiei, inclusiv a independenței, a standardelor pentru toți practicienii în asigurarea durabilității; Printre alte aspecte, aceasta va include un nou flux de lucru pentru a explora extinderea domeniului de aplicare și aplicabilitatea Codului dincolo de profesioniștii contabili către toți cei care pregătesc informații privind sustenabilitatea.

 

Alte puncte cheie ale SWP includ:

 

  • Noi inițiative de explorare a considerentelor etice legate de evoluția rolului directorilor financiari și a altor profesioniști contabili seniori în afaceri și considerente de independență legate de relațiile de afaceri dintre firme și clienții lor de audit.
  • Angajamentul de a efectua o serie de evaluări post-implementare pentru standardele etice semnificative, inclusiv independența, emise de IESBA în ultimii ani.
  • Monitorizarea continuă a peisajului în schimbare rapidă a transformărilor tehnologice și impactul acestora asupra activităților și serviciilor profesionale desfășurate atât de către profesioniștii contabili cât și de alții, cu scopul de a evalua necesitatea oricăror noi standarde sau acțiuni pe care IESBA le-ar putea întreprinde în scopul susținerii interesului public.
  • Angajamentul privind o strânsă cooperare cu Consiliul partener al IESBA, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) și promovarea unor relații de colaborare cu alți stabilitori de standarde pentru a asigura interoperabilitatea standardelor.

 

SWP reprezintă punctul culminant al unei evaluări atente a evoluțiilor pieței și al analizei atente a răspunsurilor părților interesate din activitățile extinse de informare și consultare ale IESBA pe o perioadă de doi ani.

 

Postat 12.04.2024  ora 12:00