În calitate de voce a profesiei contabile la nivel global, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a sprijinit înființarea unui Consiliu pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) pentru a dezvolta o bază globală cuprinzătoare pentru prezentarea informațiilor în materie de sustenabilitate pentru investitori și piețele de capital, aprobată de IOSCO (Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare) și implementată la nivel internațional.

 

 ISSB a publicat spre consultare două proiecte de standarde de sustenabilitate  care abordează urgența crizei climatice și propun un plan de acțiune pentru companii și factorii politici de decizie privind tranziția la standardele de prezentare a informațiilor în materie de sustenabilitate emise de acest Consiliu independent.

 

 IFAC va transmite răspunsuri pe marginea celor două proiecte de standarde și încurajează și membrii profesiei contabile să transmită feed-back pe marginea acestora până la termenul prevăzut de 29 iulie 2022.

 

 Mai multe informații în acest sens sunt disponibile pe site-ul IFAC: IFAC Congratulates the ISSB on Publication of its First Two Proposed Standards Addressing Climate and General Sustainability-Related Disclosures | IFAC

 

 

Postat 05.04.2022