Camera Auditorilor Financiari din România a început procedura de retragere a calității de membru pentru auditorii financiari și firmele de audit care figurează cu obligații de plată restante.

  Pe această cale, dorim să informăm auditorii financiari și firmele de audit care înregistrează cotizații restante și nu dau curs solicitării CAFR de a-și îndeplini obligațiile neachitate până cel târziu la data de 01 martie 2021 li se va retrage calitatea de membru al CAFR prin hotărâre a Consiliului CAFR pentru neplata cotizațiilor datorate, potrivit art. 15 alin. (4) din Normele privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor restante aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 52/22 iulie 2019.

  Lista auditorilor financiari și firmelor de audit care figurează în evidența CAFR cu obligații de plată restante poate fi consultată la sediul central al Camerei: Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, București.

  Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să contactați Compartimentul servicii și asistență membri la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

 

Postat 24.02.2021