Stimați auditori,În data de 10 august 2023, ora 10,00, a fost publicată Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 16 septembrie 2023, întocmită conform Hotărârii Consiliului CAFR nr. 60/2023 privind stabilirea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 16 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 611/2023.

  • Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 16 septembrie 2023 – Click aici

Orice persoană interesată poate formula contestație împotriva Listei membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic în data de 16 septembrie 2023, în termen de 24 de ore de la data publicării, respectiv până la data de 11 august 2023, ora 10,00. Nerespectarea termenului de formulare a contestațiilor atrage decăderea din dreptul de a mai contesta lista menționată anterior.

Contestațiile se depun în scris, numai prin e-mail la adresa: conferinta@cafr.ro.

Termenul de soluționare a contestațiilor este până la data de 11 august 2023, ora 12,00, rezultatul acestora fiind definitiv.

p. Secretar general,

Daniela Ștefănuț

Postat 10.08.2023