Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă prezentăm calendarul obligațiilor declarative și de plată aferente anului 2020:

  1. 31 ianuarie 2020 – Depunerea fișei de pregătire profesională pentru anul 2019 (fișa se completează doar de auditorii financiari, nu și de firmele de audit)

Pentru orice relații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Admitere Pregătire Continuă și Stagiari la telefon: 031.433.59.42/0749.011.146 sau prin email: invatamant.admitere@cafr.ro .

  1. 15 februarie 2020 – Depunerea raportului de activitate/declarației fără activitate pentru anul 2019

Această obligație revine atât auditorilor financiari activi cât și firmelor de audit.

Pentru orice relații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau prin email: servicii.membri@cafr.ro .

  1. 31 martie 2020 – Achitarea primei tranșe a cotizației fixe aferente anului 2020

I. Auditori financiari:

a.membri activi – 400 lei (780 lei/an)

b.membri activi fără activitate în anul precedent, conform declarației depuse la Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei, și care nu sunt asociați sau administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei – 300 lei (500 lei/an)

c.membri nonactivi – 200 lei (390 lei/an)

d.membri activi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2019) – 800 lei (1180 lei/an) – include, după caz, punctul a sau b.

e.membri nonactivi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2019) – 600 lei (790 lei/an) – include punctul c.

II. Firme de audit:

a. firme de audit – 750 lei (se achită integral)

b. firme de audit cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2019) – 1000 lei (1150 lei/an) – include punctul a.

ATENȚIE: Auditorii financiari, activi sau nonactivi și firmele de audit care achită integral cotizația fixă pentru tot anul 2020 (tranșa I + tranșa II) până la data de 31 martie a anului, beneficiază de o reducere de 5% din cotizația fixă datorată.

Pentru orice relații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau prin email: servicii.membri@cafr.ro .

  4. 31 martie 2020 – Achitarea cotizației variabile pentru anul 2019

Cotizaţia variabilă se calculează sub formă de procent aplicat la totalul onorariilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar  (totalul onorariilor declarate în Raportul anual privind activitatea desfăşurată ), astfel:

a. 0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri pana la 50.000 lei;

b. 0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 50.001 lei si 200.000 lei;

c. 0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 200.001 lei si 600.000 lei;

d. 1% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 600.001 lei si 1.000.000 lei;

e. 1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai mare de 1.000.000 lei.

Pentru orice relații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau prin email: servicii.membri@cafr.ro .

 

 

Postat 10.02.2020