Informare privind obligațiile declarative și de plată aferente anului 2021

Stimate doamne, stimați domni, membri ai CAFR,

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă prezentăm calendarul obligațiilor declarative și de plată aferente anului 2021:

  1. 31 ianuarie 2021 – Depunerea fișei de pregătire profesională pentru anul 2020 (fișa se completează de auditorii financiari activi și nonactivi, nu și de firmele de audit)

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Admitere, Pregătire Continuă și Stagiari la telefon: 031.433.59.42/0749.011.146 sau e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro.

Îndeplinirea obligației de efectuare a pregătirii profesionale continue pe anul 2020, împreună cu restul obligațiilor față de Cameră până la data de 31 decembrie 2020 vă fac eligibili pentru a participa la Conferința CAFR din anul 2021.

  1. 15 februarie 2021 – Depunerea raportului de activitate/declarației fără activitate pentru anul 2020

Această obligație revine atât auditorilor financiari cât și firmelor de audit.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

3. 31 martie 2021 – Achitarea primei tranșe a cotizației fixe aferente anului 2021

 

I. Auditori financiari:

a.   membri activi – 400 lei (780 lei/an)

b.  membri activi fără activitate în anul precedent, conform declarației depuse la Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei, și care nu sunt asociați sau administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei – 300 lei (500 lei/an)

c.   membri nonactivi – 200 lei (390 lei/an)

d.  membri activi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020) – 800 lei (1180 lei/an) – include, după caz, punctul a sau b.

e.   membri nonactivi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020) – 600 lei (790 lei/an) – include punctul c.

II .Firme de audit:

a.  firme de audit – 750 lei (se achită integral)

b.  firme de audit cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020)  – 1000 lei (1150 lei/an) – include punctul a.

ATENȚIE: Auditorii financiari activi sau nonactivi și firmele de audit care achită integral cotizația fixă pentru anul 2021 (tranșa I + tranșa II) până la data de 31 martie a anului, beneficiază de o reducere de 5% din cotizația fixă datorată.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

4. 31 martie 2021 – Achitarea cotizației variabile pentru anul 2020

Cotizația variabilă se calculează sub formă de procent aplicat la totalul onorariilor obținute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum și alte onorarii obținute din exercitarea profesiei de auditor financiar  (totalul onorariilor declarate în Raportul anual privind activitatea desfășurată), astfel:

a. 0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri până la 50.000 lei;

b. 0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 50.001 lei și 200.000 lei;

c. 0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 200.001 lei și 600.000 lei;

d. 1% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 600.001 lei și 1.000.000 lei;

e. 1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai mare de 1.000.000 lei.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

Cu stimă,

Echipa CAFR

Postat 21.01.2021