În data de 24 mai 2023 la nivelul Accountancy Europe s-a desfășurat  webinarul AML New EU AML rules – What changes for accountants?  cu o tematică ce a pus accent pe schimbările legate de legislația / reglementările în domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor – schimbări pentru profesioniștii contabili.

Evenimentul a fost moderat de Angela Foyle, Accountancy Europe, AML (Working Party Chair) și Alexandra Valisic, Director AML Ernst&Young Olanda.

 

Subiectele discutate au avut în vedere  implicații asupra profesiilor contabile prin prisma noului Regulament AML, care va fi emis în ultima parte a anului 2023 – prima parte a anului 2024, provocări  asupra abordării tehnice pentru profesioniștii contabili, precum și consecințe asupra activității auditorului financiar (extinderea perioadei de colectare a informațiilor, dezvoltarea procedurilor de comunicare cu clientul, calitatea informațiilor obținute de auditor, abordarea riscurilor asociate).

Având în vedere abordarea subiectelor la nivel european, considerăm necesar să atragem atenția asupra celor mai relevante aspecte :

A)   La nivelul Comisiei Europene și respectiv al Parlamentului European se află în faza de aprobare, un nou pachet legislativ (în fază de Proiect) care conține modificări semnificative în ceea ce privește:

– reglementările aplicabile în domeniul CSB/FT;

– modalitatea de abordare a normelor și procedurilor interne de la nivelul entității raportoare;

– obligații noi pentru entitățile raportoare în ceea ce privește cunoașterea clientelei și identificarea beneficiarilor reali;

– CONȘTIENTIZAREA riscurilor la care sunt supuși auditorii în activitatea lor profesională – în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului precum și NECESITATEA existenței și implementării Normelor și procedurilor interne AML cu celeritate;

– noi obligații GDPR care rezultă din aplicarea viitoarei legislații AML.

– nevoia de conformare voluntară  privind îndeplinirea acestor obligații la nivelul firmelor de audit;

– reconsiderarea tranzacțiilor suspecte și noi definiții privind conceptele principale: beneficiar real, control direct, indirect, interes legitim în obținerea informațiilor, analiza de risc a clienților și documentele justificative ale identității (aspect foarte controversat);

– instruirea permanentă a entităților raportoare și a persoanelor desemnate/ ofițeri de conformitate, probabil într-o conjunctură profesională nouă;

-creșterea importanței auditului AML pentru entitățile raportoare.

Atragem atenția asupra faptului că Regulamentul UE se aplica ca atare, nu are nevoie să fie transpus printr-o lege internă si se aplică unitar tuturor statelor membre, de la data aprobării.

 

 

 

B) Pachetul legislativ în curs de aprobare cuprinde:

1. Directiva a 6-a AML care va înlocui  Directiva 2015/849/UERO••existentă, conținând dispoziții care vor fi transpuse în legislația națională, cum ar fi normele privind autoritățile naționale de supraveghere și unitățile de informații financiare din statele membre.

 

Regăsiți mai jos link-urile sursă:

 

2. Un nou REGULAMENT UE  privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Noul Regulament va conține norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul obligației de diligență privind clientela și al beneficiarilor reali. Aceasta include, de asemenea, instituirea unei limite la nivelul UE de 10 000 EUR pentru plățile mari în numerar.

Regăsiți mai jos linkurile sursă:

 

3. Revizuirea Regulamentului din 2015 privind transferurile de fonduri . 

Revizuirea Regulamentului 2015/847/UERO••• va permite urmărirea transferurilor de criptoactive.

Regăsiti mai jos link-urile sursă:

 

4. O nouă autoritate a UE în materie de combatere a spălării banilor (AMLA). 

În centrul pachetului legislativ se află crearea unei noi autorități a UE care va transforma supravegherea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în UE și va consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare (FIU). Autoritatea centrală va coordona autoritățile naționale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect și consecvent normele UE.

Autoritatea pentru combaterea spălării banilor  – AMLA – ar trebui să fie operațională în 2024 și va începe activitatea de supraveghere directă după ce va primi competențe, ca urmare a procesului de înființare, odată ce directiva a fost transpusă și noile norme încep să se aplice.

Regăsiți mai jos link-urile sursă:

 

C) Termenul de implementare a noului pachet legislativ AML.

Pachetul legislativ este in prezent discutat de Parlamentul European și de Consiliul European. Comisia europeană speră într-un proces legislativ rapid.

Termenul de punere in practica al Regulamentului UE este estimat a fi  februarie 2024 cel târziu.

Termenul de adoptare al Directivei printr-o lege națională va fi de aproximativ 1-2 ani, după ce va fi votată forma finală în Comisia Europeană.

 

 

Echipa CAFR – Grup de lucru AML (CSB)

 

Postat 06.06.2023