Stimați colegi,

 

Vă informăm că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, Legea nr. 187 / 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  (”Legea nr.187/2023”)

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (”OUG nr.109/2011”)  reglementează organizarea, funcţionarea şi guvernanţa întreprinderilor publice şi asigură creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea calităţii informaţiei prezentate public de către acestea, prin implementarea principiilor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

Menționăm faptul că, întreprinderile publice, conform OUG nr.109/2011, sunt: regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul.

 

Astfel, prin Legea nr.187/2023 a fost modificat și completat articolul 47 din OUG nr.109/2011, în sensul în care, a fost completat alin. (1^1), cu următorul cuprins:

“Auditorii statutari sunt numiţi, pe baza unor criterii de selecţie transparente, înainte de încheierea exerciţiului financiar, de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către acelaşi auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi şi se efectuează în conformitate cu standardele internaţionale de audit.”

De asemenea, a fost introdus la articolul 47 din OUG nr.109/2011 și alin.(1^2), cu următorul cuprins:

După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de acelaşi auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeaşi întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puţin 3 ani de la ultimul audit statutar.”

Pentru a vizualiza actele normative indicate, vă rugăm să consultaţi OUG nr. 109/2011 cu modificarile aduse de Legea nr. 187 / 2023 (Click aici).

 

Echipa CAFR

Postat 01.09.2023