În urma emiterii Directivei (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) și a necesității aplicării Standardelor Internaționale privind Managementul Calității (ISQM), Camera Auditorilor Financiari din România a căutat să identifice oportunități de dezvoltare profesională în acest domeniu pentru membrii săi, la un nivel calitativ cât mai ridicat.

Astfel, ne bucurăm să vă aducem la cunoștință că membrii CAFR pot accesa următoarele resurse de pregătire profesională în domeniul sustenabilității și al aplicării ISQM, beneficiind de un tarif preferențial:

1.Certificarea în domeniul sustenabilității, furnizată de ACCA

Certificatul în sustenabilitate, pus la dispoziție de ACCA este eliberat în urma parcurgerii a 5 module de cursuri, disponibile în sistem online (24h/24, 7 zile/7), cu o durată totală de 16 ore.

Această certificare include o introducere în domeniul sustenabilității, informații despre riscul climatic și raportare, obiectivele de dezvoltare sustenabilă (SDG) și impactul acestora asupra profesioniștilor, aspecte privind ESG (factorii de mediu, sociali și de guvernanță) și cuantificarea lor, precum și o analiză a sustenabilității adresată profesioniștilor în finanțe.

 

Certificarea este acordată automat, online, în baza susținerii unei evaluări, accesibilă în urma parcurgerii celor 5 cursuri.

 

Taxa de înscriere acoperă 3 încercări de a susține testul și evaluarea se susține în termen de 6 luni de la accesarea cursului online pentru prima dată.

 2. Materiale de pregătire profesională în domeniul managementului calității, furnizate de PCP Limited 

2.1 Manualul ISQM, furnizat de PCP Limited

Acest Manual ISQM este elaborat pentru a le permite firmelor mici și mijlocii să implementeze cerințele noilor standarde în domeniul managementului calității și cuprinde un set de peste 250 de întrebări și riscuri potențiale, care permit implementarea unui proces complex de evaluare a riscurilor ce poate fi adaptat în funcție de fiecare companie. Manualul include documentație în format Excel și Word, precum și un set de politici și proceduri proforma, ce pot fi utilizate drept punct de pornire pentru elaborarea de răspunsuri la riscurile la adresa calității, politici și proceduri ajustabile în funcție de necesitățile individuale ale unei companii.

Manualul conține, de asemenea, peste 40 de formulare-tip ce pot fi utilizate ca parte a proceselor de remediere și monitorizare, conform cerințelor ISQM.

2.2 Instrumentul online de pregătire ISQM, furnizat de PCP Limited

Acest instrument online de pregătire profesională îl ghidează pe practician prin noile standarde, prezentând principalele domenii de interes și indicând posibile abordări ale instituirii unui sistem de management al calității și al procesului de evaluare ulterior.

Materialul de instruire acoperă cadrul general al fiecărui standard și furnizează îndrumări practice adresate firmelor.

2.3 Pachetul ISQM, furnizat de PCP Limited

Pachetul combină Manualul ISQM și Instrumentul online de pregătire ISQM, la un tarif mai avantajos. Practicienii pot beneficia de o pregătire în înțelegerea standardelor de management al calității înainte de a trece la etapa de aplicare a prevederilor acestora.

 

Toate aceste materiale de formare sunt disponibile online, în baza unor coduri individuale de reducere, care vă pot fi puse la dispoziție de către CAFR.

În prezent, aceste materiale sunt disponibile doar în limba engleză dar organismul nostru profesional poartă discuții cu privire la traducerea acestora și disponibilitatea lor în limba română.

 

Vă prezentăm mai jos tarifele aferente și link-urile de acces:

Produs

Tarif

normal

Tarif preferențial – membri CAFR

  Link

 

Certificare ACCA în domeniul sustenabilității

£255

£200

 

Certificate in Sustainability for Finance (CertSF) | ACCA Global

Manualul PCP ISQM

£300

£240

PCP | Proactive Consulting for Professionals Limited (pcplimited.com)

 

Instrumentul online de pregătire PCP ISQM

£125

£100

PCP | Proactive Consulting for Professionals Limited (pcplimited.com)

 

Pachetul PCP ISQM

£375

£300

PCP | Proactive Consulting for Professionals Limited (pcplimited.com)

 

 

Dacă doriți să beneficiați de vreunul dintre aceste materiale, vă rugăm să urmați următorii pași:

  1. Transmiteți un e-mail în care indicați materialul dorit la adresa: international@cafr.ro.

 

  1. Ulterior, CAFR vă va transmite un cod de acces și pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a vă crea un cont pe site-ul unde este accesibil materialul dorit (fie pe site-ul ACCA, fie pe site-ul PCP Limited).

 

  1. După ce vă creați un cont individual, puteți achiziționa produsul de pregătire dorit la un preț redus, în urma introducerii codului primit de la CAFR.

 

  1. După înregistrarea plății dumneavoastră, veți avea acces la materialul dorit, pe care îl puteți parcurge în sistem online.

Pentru mai multe informații despre achiziția acestor resurse de pregătire profesională, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: international@cafr.ro.

 

Postat 05.01.2023