Stimate doamne, stimaţi domni,

 

Vă facem cunoscut faptul că, în urma  demersurilor întreprinse de Uniunea Profesiilor Liberale din România  și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a fost adoptata Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgerță a Guvernului nr. 42/2020 Pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvemului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 493 din 10 iunie 2020.

 

Astfel la articolul 2, alin. 43, litera a) referitor la „beneficiarul programului” se prevede că din aceasta categorie fac parte „… inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificări1e și completările ulterioare și de formele de organizare a profesillor liberale”.

 

Vă mulțumim,

 

Echipa CAFR

Postat 12.06.2020