Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții anunță publicarea Ghidului specific condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE, din cadrul Pilonului III, componenta 9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), investiția 3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 1 (Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor)

 Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

 Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România.

Buget apel: Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane euro

Tip apel: competitiv

Calendar orientativ privind apelul de proiecte:

  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00
  • Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023

 Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați următoarele link-uri:

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/

https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-actualizat-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologi/

 

 

Postat 18.01.2023