Urmare a numeroaselor solicitări de clarificare a unor prevederi din Legea nr.129/2019 pe care Camera Auditorilor Financiari din România le-a primit de la membrii săi, în sprijinul și pentru a facilita auditorilor înțelegerea dispozițiilor legale în discuție, CAFR are în vedere participarea la acțiuni/întâlniri de lucru alături de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, solicitând, în același timp și puncte de vedere cu privire la problematica în discuție.

 Astfel, una din problemele ridicate a fost interpretarea și aplicarea art.23 și următoarele din Legea nr.129/2019, cu privire la obligativitatea entităților raportoare de a desemna una sau mai multe persoane responsabilă cu aplicarea acestei legi. La această problemă, ONPCSB ne-a comunicat, în data de 14.02.2020 următoarele:

 ” Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr.129/2019 și care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informațiile în temeiul Legii nr.129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

 Prin urmare, entitățile raportoare care au desemnat o persoană în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr.129/2019 și care au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei nu trebuie să îndeplinească această obligație din nou. Însă, în situația în care entitățile raportoare nu au făcut această desemnare într-un termen anterior rezonabil raportat la data intrării în vigoare a Legii nr.129/2019 și la dispozițiile acestei legi cu privire la păstrarea documentelor, respectiv în situația în care entitățile raportoare nu au făcut această desemnare într-un termen de cel mult 5 ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr.129/2019 (iulie 2019), recomandăm acestora să îndeplinească obligația antemenționată, în forma prevăzută la art.23 alin. (1) din legea precizată anterior (”exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către Oficiu”), sens în care desemnarea persoanei cu responsabilități în aplicarea Legii nr.129/2019 se face o dată cu obținerea unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD), prin accesarea site-ului instituției – rubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” – subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și urmarea etapelor pentru obținerea contului antemenționat. ”

 Pentru orice informații suplimentare, puteți contacta direct Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor http://www.onpcsb.ro/.

Echipa CAFR

Postat 19.02.2020