Obligații ce revin auditorilor financiari și firmelor de audit conform Regulamentului 537/2014 și Legii nr. 162/2017

Stimați colegi, auditori financiari,
 
Regulamentul 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Regulamentul nr. 537/2014) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al situațiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, conțin obligațiile de raportare către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

Vă invităm așadar să consultați o analiză (click aici) realizată de către executivul CAFR care cuprinde informații cu privire la obligațiile ce revin auditorilor financiari și firmelor de audit în raport cu autoritatea de supraveghere.
 
Analiza s-a raportat la cadrul legal sus menționat și cuprinde doar acele informații care, conform legii, trebuie transmise de către auditorii financiari și firmele de audit către ASPAAS și nu toate obligațiile auditorilor financiari și firmelor de audit în relația cu autoritatea de supraveghere (cum ar fi de ex: pregătirea profesională, cu privire la controlul de calitate, de a pune la dispoziția ASPAAS diferite documente/informații la solicitarea autorității competente, etc.).
 
Totodată, subliniem faptul că, potrivit art. 76 din Legea nr. 162/2017, auditorii financiari și firmele de audit au obligația de a răspunde solicitărilor de informații formulate de ASPAAS.

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
06.08.2018