În data de 26 martie 2019 a fost semnat Protocolul de Colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu scopul susținerii și îmbunătățirii rolului și importanței auditului financiar la întărirea și creșterea credibilității activității entităților economice, promovării celor mai bune practici ale profesiei de auditor financiar și a reglementărilor naționale și europene specifice în domeniu.

Această acțiune se înscrie în demersurile Camerei de identificare a unor noi oportunități de dezvoltare a pieței de audit pentru membrii săi.
Protocol de Colaborare între ANCPI și CAFR