CAFR a publicat Manualul Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) ediția 2021, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică (IESBA) din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

 

În baza delegării acordate de ASPAAS și a acordului de traducere încheiat cu IFAC, CAFR a tradus și publicat versiunea în limba română a Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența).

 

Manualul IESBA a fost adoptat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 405/ 05 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 976/07 octombrie 2022.

 

Publicația este disponibilă în format tipărit și poate fi achiziționată atât de la sediul central al CAFR, cât și de la sediile reprezentanțelor regionale sau poate fi comandată online.  ( click aici )

 

Postat 10.10.2022