IFAC și AICPA și CIMA s-au asociat pentru a înțelege practicile de raportare și asigurare de mediu, socială și guvernanță (ESG) la nivel global, prin înglobarea rapoartelor care conțin informații ESG în 22 de jurisdicții. Aproximativ 1.400 de companii au fost revizuite – 100 din fiecare dintre cele mai mari șase economii, cu 50 de companii analizate în restul de 16 jurisdicții. Raportul actual include date din perioada 2019-2022.

Cele mai mari companii globale oferă mai multe detalii și ample în raportarea lor de sustenabilitate și, de asemenea, obțin un domeniu mai mare de asigurare cu privire la aceste prezentări de informații, potrivit raportuli actualizat al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) și AICPA și CIMA. Studiul, un etalon anual care include acum date din 2022, a constatat, de asemenea, că utilizarea diferitelor standarde și cadre de durabilitate continuă să facă dificilă pentru investitori, creditori și alte părți interesate să găsească informații consistente și comparabile despre sustenabilitate.

Printre punctele importante ale studiului actualizat:

  • Aproape toate companiile (98%) raportează unele informații despre sustenabilitate. Aceasta este o creștere de la 91% în 2019, data primelor cercetări în acest domeniu.
  • Utilizarea rapoartelor independente de sustenabilitate a scăzut cu 27 de puncte procentuale în ultimii trei ani. Doar 30% dintre companii au folosit un raport de sustenabilitate independent în 2022, reflectând includerea tot mai mare a acestor informații în rapoartele anuale sau integrate ale companiilor.
  • 69% dintre companii au obținut asigurare cu privire la cel puțin o parte din prezentările lor de informați de sustenabilitate, în creștere cu cinci puncte procentuale față de anul trecut și cu 18 puncte procentuale față de 2019. Sfera de aplicare a domeniilor de asigurare a fost, de asemenea, extinsă, dar încă rămâne limitată în general.
  • Firmele de contabilitate (spre deosebire de consultanți sau alți furnizori de servicii) au gestionat 58% din misiunile de asigurare legate de sustenabilitate în 2022, cu un punct procentual mai mult decât în anul precedent.

Puteți regăsi întregul raport pe site-ul IFAC.

Postat 23.02.2024