Stimate doamne, stimaţi domni,

 

Institutul Auditorilor Interni (IIA) și Federația Internațională a Contabililor (IFAC) au emis un apel la acțiune pentru comitetele de audit pentru a asigura supravegherea obiectivă a activităților organizaționale, inclusiv managementul riscului, performanța, controalele și procesele cheie.

Recomandările specifice au fost elaborate pentru ca organizațiile să poată înfrunta incertitudinile și tulburările care le-ar putea pune în pericol integritatea, transparența și responsabilitatea.

Pe scurt acestea sunt:

 

  • Mențineți-vă informați: înțelegeți clar și la timp mediul de operare în continuă evoluție și modul în care acesta poate avea impact asupra obiectivelor și performanței organizaționale;
  • Comunicați și colaborați: adoptați o abordare multidisciplinară pentru exercitarea supravegherii auditului intern și extern și a raportării prin comunicare și colaborare dinamică;
  • Bazați-vă pe expertiza disponibilă: căutați o asigurare calificată și de încredere și sfaturi privind evaluările conducerii și răspunsurile organizației la evoluția continuă a riscurilor și a profilului de risc;
  • Promovați îmbunătățirea continuă: încurajați inovația și schimbarea pentru a aborda vulnerabilitățile și pentru a construi rezistență, consolidând urmărirea creării de valoare;
  • Gândiți în mod holistic: Adoptați o perspectivă largă a organizației și a mediului său, atât în ​​scopuri financiare, cât și nefinanciare, luând în considerare interconectarea cu alte organizații, interdependențele interne și externe și importanța vitală a oamenilor.
  • Adoptați tehnologia: optimizați performanța comitetului de audit prin utilizarea tehnologiei și a practicilor flexibile de lucru.

 

Pentru a consulta acest document vă rugăm să accesați următorul link.

 

 Vă mulțumim, Echipa CAFR

Postat 09.07.2020