Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor organizat de CAFR, sesiunea septembrie 2022 au fost publicate pe site –ul CAFR în data de 09 septembrie 2022, ora 16 :30.

Rezultate test de acces la stagiu CAFR – sesiunea septembrie 2022 (înainte de contestații) – click aici

Rezultatele pot fi contestate o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor, potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare, așadar până la data de 11 septembrie 2022, ora 16 :30. Contestațiile trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

Contestaţiile pot fi depuse prin e-mail la adresa contestatii.examen@cafr.ro.

 

Contestațiile trimise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.