Au fost publicate, în Ordinul Ministerului Energiei nr. 1.240/27.11.2021, Normele de aplicare privind accesarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale.

 Pentru a beneficia de schema de sprijin, clienții pot depune o cerere și o declarație pe propria răspundere la furnizorii de gaze naturale și electricitate. Este vorba de un singur formular, modelul acestuia fiind publicat ca anexa la act.

 Cererea și declarația pe proprie răspundere se depun pe perioada de aplicare a schemei de sprijin și se acordă de către furnizori începând cu luna în care se depune cererea. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă în luna decembrie 2021.

 În forma de proiect a ordinului, schema de compensare era inaccesibila atât celor aflați în procedură de dizolvare sau în procedură de faliment cât și celor care își pierd sau le este retrasă autorizația de funcționare sau își pierd dreptul de exercitare a profesiei.

În forma oficială a ordinului aceste restricții au fost eliminate.

Pot beneficia de schema de sprijin următorii:
– microîntreprinderile;
– întreprinderile mici;
– întreprinderile mijlocii;
– PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
– cabinetele medicale individuale;
– persoanele care exercită profesii liberale (contabili, consultanți fiscali, avocați, medici, auditori energetici, auditori financiari, experți contabili, executori judecătorești, evaluatori autorizați, farmaciști, moașe, mediatori, veterinari, notari, optometriști, practicieni în insolvență, psihologi, traducători.

Firmele, PFA-urile și profesioniștii nu pot profita de reducerea facturilor la energie dacă:

–  nu depun cererea-declarație la furnizori – formularul special stabilit prin legislație,
– depun cererea-declarație, dar nu bifează ce fel de consumator este (IMM, PFA, întreprindere individuală sau întreprindere familială, cabinet medical individual, alt tip de profesionist),
– IMM-ul a atins plafonul de ajutor de minimis de 200.000 euro sau 100.000 euro în cazul transportatorilor (IMM-ul depune, odată cu cererea-declarație pentru reducerea facturilor la energie, o declarație pe propria răspundere referitoare la beneficierea de ajutoare de minimis),
–  solicitantul nu este titularul contractului de furnizare de energie.

 Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali: consumatori casnici, IMM-uri, microîntreprinderi, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, spitale publice și private, unități de învățământ publice și private inclusiv creșe, unități de cult, furnizori publici și privați de servicii sociale.

 Pentru clienții finali IMM, microîntreprinderi, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, schema de sprijin cuprinde următoarele măsuri pentru fiecare loc de consum:

 a) exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei;
 b) exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

 Schema de sprijin se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește spațiile locative din condominiu. În acest caz, schema de sprijin se aplică în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.

 Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Postat 10.12.2021