Dezbatere cu privire la

Proiectului Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate În atenția membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (”Camera”) Pentru a preîntâmpina acumularea de datorii ale...