Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a publicat în luna decembrie Standardul internațional de audit pentru auditul situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe, cunoscut sub numele de ISA pentru LCE. ISA pentru LCE este un standard de audit global autonom, conceput special pentru întreprinderi și organizații mai mici și mai puțin complexe. Construit pe baza Standardelor Internaționale de Audit (ISA), auditurile efectuate care folosesc acest standard oferă același nivel de asigurare rezonabilă pentru auditurile eligibile. Standardul este în vigoare pentru auditurile care încep la/sau ulterior datei de 15 decembrie 2025 pentru jurisdicțiile care adoptă sau permit utilizarea acestuia.

  „ISA pentru LCE subliniază angajamentul IAASB de a asigura credibilitatea și fiabilitatea raportării financiare pentru entitățile de toate dimensiunile. Folosind Standardele Internaționale de Audit ca punct de plecare, cultivăm un mediu în care auditurile sunt efectuate într-un mod consecvent și de înaltă calitate la nivel global pentru cele mai mici entități. Acțiunile IAASB urmăresc să inspire o mai mare încredere și să contribuie la stabilitatea generală și la credibilitatea informațiilor din ecosistemul de raportare externă. De asemenea, considerăm că acest standard ar trebui să ofere un impuls pentru evoluția auditului în economiile în curs de dezvoltare”, a declarat Tom Seidenstein, președintele IAASB. „Acum ne îndreptăm către fiecare jurisdicție și autoritățile lor de supraveghere și autoritățile de reglementare care trebuie să decidă dacă adoptă standardul. Încurajăm practicienii și alte persoane din domeniu să contacteze autoritățile din jurisdicțiile lor pentru a susține adoptarea standardului ISA pentru LCE.”

  Alături de ISA pentru LCE au fost lansate următoarele materiale: o bază pentru concluzii, care detaliază răspunsurile primite în perioada de consultare publică, o fișă informativă la nivel înalt și un document cu întrebări frecvente. Materiale suplimentare pentru a ajuta jurisdicțiile legislative în cursul adoptării vor fi publicate în 2024, inclusiv îndrumări suplimentare, o fișă informativă privind adoptarea și un ghid de implementare. Toate materialele pot fi accesate pe site-ul IAASB: iaasb.org/ISAforLCE

  Despre IAASB: Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare elaborează standarde și îndrumări de audit, de asigurare, servicii conexe și de management al calității în sprijinul interesului public care sprijină performanța consecventă a misiunilor de calitate. Împreună cu Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, IAASB face parte din Fundația Internațională pentru Etică și Audit. Consiliul de Supraveghere a Interesului Public supraveghează activitățile IAASB și IESBA și adaptarea standardelor la interesul public. Pentru informații despre drepturi de autor, mărci comerciale și permisiuni, vă rugăm să vizitați Permisiuni.

Postat 26.01.2024