Datele cuprinse în studiu oferă o perspectivă asupra costurilor de audit și rolul acestor  servicii care aduc valoare adăugată

  Pentru a răspunde întrebărilor referitoare la costurile auditului și la modul în care acestea se compară cu onorariile pe care companiile le plătesc pentru alte servicii profesionale prestate de auditorii statutari, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat Studiul Onorariilor de  Audit 2022: Înțelegerea onorariilor de audit și non-audit, 2013-2020. Noul studiu detaliază informații despre serviciile profesionale furnizate în audit, fiscalitate și alte domenii decât auditul în Statele Unite, Canada și piețele din Europa, de companii de diferite dimensiuni din nouă sectoare de activitate.

 “Datele relevă în mod evident diferențe în funcție de jurisdicție și sectorul de activitate, demonstrând totodată că onorariile pentru serviciile de non-audit par să cunoască o stagnare sau o curbă descendentă,” a afirmat directorul executiv al IFAC, Kevin Dancey. “În timp ce calitatea și reforma în audit continuă să reprezinte un punct de interes pentru profesia contabilă globală, aceste date oferă transparența necesară și permite înțelegerea calității, costurilor și valorii asociate serviciilor profesionale pe care firmele publice de practicieni le oferă clienților lor.”

 Acest studiu completează o primă analiză publicată de IFAC în 2019. IFAC își propune, de asemenea, să actualizeze acest studiu pentru anul fiscal 2021, pe parcursul anului curent.

 

 Despre IFAC

 IFAC este organizația globală a profesiei contabile, dedicată deservirii interesului public prin consolidarea profesiei și contribuind la dezvoltarea de economii internaționale puternice. IFAC este alcătuită din 180 de membri și asociați din 135 de țări și jurisdicții, reprezentând peste 3 milioare de contabili cu drept de practică, activând în educație, servicii guvernamentale, industrie și comerț.          

Postat 28.04.2022