CAFR pune la dispoziția membrilor săi Modelul Raportului de audit privind baza de calcul a ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare

 

    În conformitate cu  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 (OUG 224/2020),  cu modificările și completările ulterioare:

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant” (Art.2 (3)- OUG 224/2020).

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenorialului și Turismului nr. 991/2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 594Bis/14.VI.2021, (Procedura), prevede la punctul 5.1 (2), lit.b):

  • în Etapa 2 de înscriere în Schema de ajutor de stat „beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6, alin. (2), lit. b) din OUG 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la prezenta procedură.

           Întrucât raportul care trebuie întocmit de auditorul financiar/firmă de audit se elaborează cu respectarea ISAE 3000 (revizuit) și se prezintă împreună cu Raportul sinteză, întocmit conform Anexei 7 – la Procedură, CAFR vine în sprijinul membrilor săi, auditori financiari și firme de audit prin punerea la dispoziție a unui MODEL  de RAPORT de audit de asigurare rezonabilă, întocmit conform ISAE 3000, click aici.

 

Modelul este structurat într-un format general, cu elementele de bază și, de aceea, recomandăm auditorilor financiari/firmelor de audit adaptarea acestui model în funcție de circumstanțele / situațiile specifice ale Beneficiarului de grant.

 

Dorim succes tuturor membrilor CAFR în activitatea pe care o desfășoară!

Echipa CAFR

Postat 17.06.2021