13 aprilie 2019

ANUNŢ
privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
în data de 13 aprilie 2019

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR),

CONVOACĂ

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019 ora 08:30, în București, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, la Hotel CARO („Conferinţa”).  

Accesul în sală se face între orele: 08:00 – 08:30.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR din data de 13 aprilie 2019, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 08 din 22 februarie 2019.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:
     1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
     a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018 (Click aici);
     b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2018 (Click aici);
     c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2018 (Click aici);
     d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 (Click aici);
     e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 (Click aici);
     f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019 (Click aici);

     2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018;
     3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2018;
     4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018;
     5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
     6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019;
     7. Aprobarea Hotărârii Conferinței Camerei privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 02/2018;

     8. Organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de Disciplină și desemnarea membrilor Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea Comisiei de disciplină, din rândul auditorilor financiari, prezenți la Conferință (Click aici – ProcesVerbal – Rezultat alegeri);
     9. Diverse.
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată conform art. 1, se aprobă a doua convocare la data de 13 aprilie 2019, ora 9:30, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Dr. Ciprian Teodor MihăilescuLista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR (click aici)