Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania

13 aprilie 2019 ANUNŢprivind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din Româniaîn data de 13 aprilie 2019 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de...