Încheierea unui Protocol de Colaborare

între ANCPI și CAFR În data de 26 martie 2019 a fost semnat Protocolul de Colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu scopul susținerii și îmbunătățirii rolului și importanței...